Університет

Інші підрозділи

 

Адміністративно-господарська частина

Архів університету

Асоціація випускників ПУЕТ (ПУСКУ, ПКІ)

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП)

Відділ автоматизації та по роботі в Єдиній державній електронній базі освіти

Відділ аспірантури та докторантури

Відділ диспетчерської служби

Відділ забезпечення якості діяльності

Відділ кадрів

Відділ студентської документації

Відділ управління освітньою діяльністю

Громадська спілка «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації»

Департамент маркетингу

Канцелярія

Кафе «Юність – Дар’юшка»

Міжнародний науково-освітній центр

Музей ПУЕТ

Навчально-науковий інформаційний центр (ННІЦ)

Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління

Навчально-науковий Інститут лідерства

Навчально-науковий інститут соціально-трудових відносин

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації

Науково-організаційний відділ

Науково-практичний центр з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства

Офіс омбудсмена

Полтавське відділення Академії економічних наук України

Полтавський навчальний комплекс «Освіта»

Полтавський обласний бізнес-інкубатор

Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації

Приймальна комісія

Студентська рада ПУЕТ

Студентське містечко

Студентський омбудсмен

Тренінгова академія «Інтерлінгва»

Фінансово-економіче управління

Центр дистанційного навчання кредитних спілок

Центр зв’язків з виробництвом

Центр інформаційного забезпечення освітнього процесу

Центр мистецтв і дозвілля