Наука

Участь у Національній науково-методичній конференції

На базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 4-5 жовтня 2018 р. відбулася Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка».

Наш університет представляв директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, чл.-кор. НАН України, проф., д.е.н. Лисенко Ю. Г. із доповіддю на тему «Методология развития интеллектуального потенциала высокотехнологичных систем управления экономикой».

Серед запрошених на конференцію були присутні:

Ходгсон Катерина Григорівна співзасновник HUB 4.0, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, к.е.н., Гриценко Андрій Андрійович заступник директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., професор, член-кор. НАН України.

Із презентацією можна ознайомитися за посиланням: https://sites.google.com

Із тезами можна ознайомитися за посиланням: https://sites.google.com