Наука

Участь у XLIІІ Міжнародній науково-методичній конференції

У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 14–15 листопада 2018 р. відбулася XLIІІ Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця».

Від Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління приймав участь директор Лисенко Ю. Г. із доповіддю на тему «Інформаційно-аналітична система управління якістю вищого навчального закладу». ПОСИЛАННЯ

Також були представлені тези науковців із іноземних вищі в таких як:

Кооперативно-торговий університет Молдови,

Киргизький державний університет (м. Бішкек),

Балтійська Міжнародна Академія (Рига, Латвія),

Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації.