Участь у захисті докторської дисертації як опонент

16 жовтня 2018 р. у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка відбувся успішний захист докторської дисертації Баженової Олени Володимирівни на тему «Зовнішня стійкість економіки України: теорія і практика моделювання» за спеціальністю «08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Науковий консультант є доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Черняк Олександр Іванович.

На захист дисертації офіційним опонентом був запрошений директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ Лисенко Юрій Григорович.

Захист дисертації пройшов успішно, викликавши жвавий інтерес у членів ради та присутніх.

Зокрема, у своєму виступі Ю. Г. Лисенко відмітив актуальність теми дисертації Баженової О. В для теперішнього стану економіки України, наукову новизну одержаних результатів, впровадження яких у практику економічних об’єктів різних рівнів надасть змогу підвищити ефективність їх функціонування.

Члени ради одноголосно підтримали Баженову О. В.

Із відгуком можна ознайомитися за цим посиланням:

http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/27a/Vidguky_Bazhenova%20O.V.pdf