Участь як опонента у захисті докторської дисертації

15 грудня 2017 р. у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) відбувся успішний захист докторської дисертації Шерстенникова Юрія Всеволодовича на тему «Моделювання процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі динамічних моделей параметрів логістичної системи» зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) Порохня Василь Михайлович,

На захист дисертації як офіційний опонент був запрошений директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ Лисенко Юрій Григорович.

Із відгуком можна ознайомитися за цим посиланням:

http://virtuni.education.zp.ua/