Про ПУЕТ
Головна / Про ПУЕТ
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Про ПУЕТ

Університет здійснює підготовку спеціалістів в галузі фінансів, обліку та аудиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, управління персоналом та економіки праці, інформатики, економічної кібернетики, маркетингу, товарознавства та комерційної діяльності, організації торгівлі, товарознавства та експертизи в митній справі. Розташований у центральній частині Полтави, духовній столиці України, одному з найкрасивіших і екологічно безпечних міст лівобережної України.

Університет має ліцензію на підготовку спеціалістів для іноземних країн.

Університет акредитований за ІV рівнем ДАК України у 2014 році, його обрали для фахової підготовки 75 тисяч студентів із різних регіонів України, РФ, Азербайджану, Молдови, ФРН, Туреччини, Китаю, Нігерії. Ліцензія Міністерства освіти і науки України: серія АЕ № 636850 від 19.06.2015 року. До складу викладацького корпусу входить більше 58 докторів наук та професорів, 270 кандидатів наук та доцентів.

Полтавський університет економіки і торгівлі

Університет отримав Міжнародний Сертифікат 440030QМ08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH) про відповідність діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (2009 року). Під час проведення двох ресертифікаційних аудитів підтверджено відповідність вимогам міжнародному стандарту (2012 рік і 2015 рік) ISO 9001:2008.

У травні 2018 року в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» аудиторами Органу сертифікації «ПРИРОСТ» (член DQS GmbH) проведено ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління якістю діяльності університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації «ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав сертифікати IQNet,  DQS і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021року. 

Правилом освітньої діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі є здійснення зазначеної діяльності на базі новітніх наукових досягнень вчених університету, які є результатом власних досліджень в галузі знань, які покладені в основу професійної підготовки з кожного напряму.

Випускники університету займають провідні позиції в науковому осмисленні та вирішенні сучасних ринкових перетворень, мають необхідні знання та вміння для розвитку господарської діяльності підприємств і бізнесу на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду.

Фонди наукової і навчальної літератури налічують понад 400 тисяч друкованих та 15 тисяч електронних підручників з інноваційних інформаційних технологій, комерційної діяльності, стандартизації, метрології та управління якістю, сертифікації і конкурентоспроможності товарів і послуг, товарознавства, економіки, маркетингу, менеджменту, харчових технологій та обладнання, зовнішньоекономічної діяльності.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу:

 • загальна площа навчально-лабораторних корпусів перевищує 52,7 тис. кв. м.;
 • чотири студентські гуртожитки, де проживають 2150 студента,
 • 38 мультимедійних лекційних аудиторій;
 • 35 комп’ютерних класів;
 • спортивний комплекс "Олімп" (ігрові та тренажерні зали, зали для занять фітнесом, зал для занять боротьбою та боксом, футбольне поле із штучним покриттям);
 • відповідно до рейтингу МОН України університет увійшов до десятки кращих економічних університетів України;
 • членство в Великій Хартії університетів (Magna Charta Universіtatum);
 • навчально-виробничий комбінат громадського харчування;
 • комп’ютерний парк університету налічує 1985 ПЕОМ, які об’єднані в єдину університетську локальну мережу з можливостями доступу до мережі Internet та Uran. Із спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, електронних читальних залів, домашніх персональних комп’ютерів студенти, аспіранти та докторанти мають широкий доступ до електронних ресурсів як бібліотеки університету,  так і кращих вищих навчальних закладів України, США та Великобританії;
 • редакційно-видавничий центр, що забезпечує щороку друк навчально-методичної та наукової літератури обсягом понад 500 д.а.;
 • безкоштовне покриття Wi-Fi в приміщеннях університету та гуртожитків;
 • електронна і класична читальні зали, медіа-тека із залою перегляду;
 • стажування за кордоном в таких країнах як: Туреччина, США, Чорногорія, Єгипет, Польща, Швейцарія, Греція та інші;
 • навчання за стипендіальними програмами у вишах Чехії, Словаччини, США, Німеччині, Польщі та Франції;
 • навчання за програмами подвійного диплому в таких країна як: Німеччина, Кіпр, Латвія, Польща.

Висока комп’ютерна насиченість освітньої діяльності навчального закладу, широке впровадження комп’ютерних технологій у навчальну, наукову, управлінську, бібліотечну, видавничу й обліково–фінансову діяльність забезпечила університету пріоритетне місце серед економічних вищих навчальних закладів України за рівнем комп’ютеризації освітньої діяльності.