Наука
Головна / Наука / Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління (ННІІТУ) / Новини ННІІТУ / Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

2 лютого 2018 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було проведено захисти докторської та кандидатської дисертацій.

На захисті було представлено дисертацію Мінца Олексія Юрійовича на тему «Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковим консультантом Мінца О. Ю. є голова спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Лисенко Юрій Григорович

Офіційними опонентами виступили:

  • доктор економічних наук Кравченко Володимир Миколайович, доцент кафедри бізнес-статистики Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця),
  • доктор економічних наук, доцент Левицький Станіслав Іванович, завідувач кафедри економічної кібернетики ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»,
  • доктор економічних наук, професор Матвійчук Андрій Вікторович, професор кафедри економіко-математичного моделювання, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Також було представлено дисертацію Удачиної Катерини Олександрівни на тему «Моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковим керівником Удачиної К. О. є кандидат економічних наук, доцент Бандоріна Лілія Миколаївна, завідувач кафедри економічної інформатики Національної металургійної академії України.

Офіційними опонентами виступили:

  • доктор економічних наук, професор Іванова Валентина Василівна, професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – член ради;
  • кандидат економічних наук Тростянська Карина Миколаївна, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Вітаємо здобувачів  Мінца Олексія Юрійовича та Удачину Катерину Олександрівну з успішним захистом дисертацій!

Бажаємо їм наснаги та подальших творчих успіхів!