Наука
Головна / Наука / Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління (ННІІТУ) / Новини ННІІТУ / Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

19 жовтня 2018 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було проведено захисти докторської та кандидатської дисертацій.

На захисті було представлено дисертацію Мандри Володимира Володимировича на тему «Моделі модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковим консультантом Мандри В. В. є доктор економічних наук, доцент Жерліцин Дмитро Михайлович, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Приватного вищого навчального закладу «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

Офіційними опонентами виступили:

  • доктор економічних наук, професор Григорук Павло Михайлович, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України,
  • доктор економічних наук, професор Іванова Валентина Василівна, професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
  • доктор економічних наук, професор Ширяєва Людмила Володимирівна, професор кафедри економіки і фінансів Одеського національного морського університету.

 

Також було представлено дисертацію Циганчука Романа Олеговича на тему «Моделювання періодичних процесів в економіці» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковим керівником Циганчука Р О. є доктор технічних наук, професор Білий Леонід Адамович, професор кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Львівського інституту економіки і туризму.

Офіційними опонентами виступили:

  • доктор фізико-математичних наук, професор Колєчкіна Людмила Миколаївна, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
  • кандидат економічних наук Удачина Катерина Олександрівна, асистент кафедри економічної інформатики Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро).

Вітаємо здобувачів Мандру Володимира Володимировича та Циганчука Романа Олеговича з успішним захистом дисертацій!

Бажаємо їм наснаги та подальших творчих успіхів!