Наука
Головна / Наука / Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління (ННІІТУ) / Новини ННІІТУ / В ПУЕТ проведено навчально-практичний семінар з питань ІАСУ ФР МОНУ

В ПУЕТ проведено навчально-практичний семінар з питань ІАСУ ФР МОНУ

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 07 по 09 листопада 2017 року було проведено навчально-практичний семінар з питань Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ).

На семінарі присутніми були: головні бухгалтери, провідні бухгалтери, начальники планово-фінансових відділів, провідні економісти, фахівці відділу кадрів, які представляли такі навчальні заклади:

 • ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
 • Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)
 • Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»
 • Сумський державний університет
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • Харківський національний університет радіоелектроніки
 • ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Полтавська державна аграрна академія

А також із прокуратури Луганської області.

Семінар відкрив науковий керівник ІАСУ ФР МОНУ, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», чл.–кор. НАНУ, д.е.н., проф. Ю.Г. Лисенко. Він розповів про переваги цієї системи і напрямки її подальшого розвитку.

На семінар була запрошена гол. бухгалтер, в.о. начальника фінансово-економічного управління ПУЕТ Зінчик С.М., яка розповіла про участь співробітників ПУЕТ у забезпеченні умов функціонування та в адмініструванні ІАСУ ФР МОНУ.

Технічним керівником проекту Бєлкіним Л.А. були проведені консультації з приводу роботи користувачів в ІАСУ ФР МОНУ, обговорені питання, які виникають у ході роботи в системі. Учасники семінару зробили пропозиції щодо покращення та розширення функціоналу системи.