ВЛ «ТЕСТ» НДЦ

Вимірювальна лабораторія (ВЛ) «ТЕСТ» призначена для здійснення вимірювань показників споживних властивостей непродовольчих товарів.

Метою створення ВЛ «ТЕСТ» є проведення вимірювань показників якості непродовольчих товарів на замовлення:

  • організацій, установ, підприємств та фізичних осіб, а також робіт, що виконуються на запит;
  • державних органів, які здійснюють контроль та нагляд за якістю продукції і захистом прав споживачів;
  • правоохоронних органів;
  • страхових компаній та за дорученням органів правосуддя і прокуратури, а також викладачів, студентів, магістрів.

Вимірювання реєструються, проводяться відповідно до вимог нормативної документації, їх результати оформлюються протоколами вимірювань встановленої форми.

ВЛ “ТЕСТ” має повний комплект нормативних документів, які визначають вимоги до продукції, номенклатуру показників якості, методи їх контролю і вимірювання, відповідно до затвердженої галузі атестації.
Фонд нормативних документів (250 легальних копій) систематично оновлюється та актуалізовується відділом інформації ДП «Полтавастандартметрологія» у рамках договору.

 

 

На базі ВЛ «ТЕСТ» забезпечується виконання курсових, дипломних та магістерських робіт, в тому числі із залученням спеціалізованих установ.  Детальніше