Eng
TOP NEWS

ПУЕТ в п’ятірці кращих приватних закладів вищої освіти за оцінкою роботодавців

📌За рейтингом приватних закладів вищої освіти України від Всеукраїнського Об’єднання організацій роботодавців Полтавський університет економіки і торгівлі в п’ятірці кращих закладів вищої освіти, що надають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб. В основі узагальненого рейтингу врахована спільна робота академічної спільноти університету та її результативність за підсумками рейтингу «Scopus», «ТОП-200 Україна» та визнання від […]

668
ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

Ви переглядаете тег: ННІІТУ

Успішний захист докторської дисертації

28 серпня 2020 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся успішний захист докторської дисертації Далевської Наталії Михайлівни на тему «Інституціонально-інтегративні детермінанти розвитку світової господарської системи: концепт міжнародної політичної економії» зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Лисенко Юрій Григорович. На […]

45

ВРУЧЕННЯ ПОЧЕСНОЇ ГРАМОТИ ВІД УКООПСПІЛКИ

З нагоди 75-річчя Юрія Григоровича Лисенка на засіданні 20.07.2020 року ректором ПУЕТ Нестулею Олексієм Олексійовичем було вручено Почесну грамоту від Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та Профспілки працівників споживчої кооперації України за вагомий особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм. Також ректор вручив разом з грамотою  пам’ятний знак – наручні часи Колеги виказали теплі […]

39

Участь як опонент у захисті кандидатської дисертації

06 липня 2020 р. у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) відбувся успішний захист кандидатської дисертації Мавріної Марини Ігорівни на тему «Моделювання процесів рефлексивного управління споживчим попитом комерційних підприємств» зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Науковий консультант – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь) Мінц Олексій […]

45

Стаття Ю. Г. Лисенка, Д. В. Біленко «УМОВИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОМПЛЕКСУ: ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ»

У Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», Випуск 10, 2019 року, стр. 151-159) опублікована стаття Ю. Г. Лисенка, Д. В. Біленко «Умови створення інноваційного університетського комплексу: економіко-математична модель оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ». У статті запропоновано економіко-математичну модель оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. Першим кроком з розробки зазначеної моделі стало надання власного визначення інноваційному потенціалу ВНЗ, […]

35

Участь у ІІ Національній науково-методичній конференції

На базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 17–18 жовтня 2019 р. відбулася ІІ Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка». На цю конференцію було надіслано 3 тези у співавторстві з директором Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, чл.-кор. НАН України, проф., д.е.н. Лисенком Ю. Г., а саме: Лысенко Ю. Г., Куликов П. М., Белкин Л. А., Гнибеда А. А. «Инновационная […]

47

Участь у захисті кандидатської дисертацій, проведеному спеціалізованою вченою радою Д 44.877.01

19 грудня 2019 в Полтавському університеті економіки і торгівлі було проведено спеціалізованою вченою радою Д 44.877.01 захист кандидатської дисертацій, на якому був присутній доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Лисенко Юрій Григорович як член ради. На засіданні було представлено дисертацію Кімуржий Марії Іванівни на тему «Управління потенціалом розвитку підприємств  житлово-комунального господарства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук […]

40

В ПУЕТ завершила роботу Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року» з 11.07.2016 по 11.07.2019 рр. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працювала спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття […]

62

Успішні захисти двох кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02

27 червня 2019 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було успішно проведено захисти двох кандидатських дисертацій. На другому захисті представлено дисертацію першому захисті представлено дисертацію Лазоренка Віталія Валерійовича на тему «Моделювання оцінки фінансової стійкості підприємства сфери послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 –  математичні методи, моделі та інформаційні […]

43

Отримання дипломів кандидатів наук!

20 червня 2019 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав дипломи кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки отримав Сілантьєву Олегу Ігоровичу За спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Акуловій Ганні Вікторівні, які захищали дисертації 15 березня 2019 року в Спеціалізованій вченій […]

27

В ПУЕТ проведено методичний семінар для користувачів ІАСУ ФР МОНУ

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 11 по 15 червня 2019 року було проведено методичного семінару для користувачів Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ). На семінарі присутніми були: головні бухгалтери, заступники головних бухгалтерів, провідні бухгалтери, начальники планово-фінансових відділів, провідні економісти, фахівці відділу кадрів, які представляли […]

49