Eng

Політика доступу до навчання протягом усього життя

Полтавський університет економіки і торгівлі (далі – ПУЕТ) прагне сприяти можливостям навчання протягом усього життя для всіх людей, незалежно від їх етнічної приналежності, релігії, інвалідності, імміграційного статусу чи статі. Ця політика окреслює керівні принципи та засади, які забезпечують рівний доступ до навчальної діяльності протягом усього життя в ПУЕТ, сприяючи інклюзивному та різноманітному освітньому середовищу.

 1. Недопущення дискримінації:
  • ПУЕТ суворо забороняє дискримінацію осіб за етнічною ознакою, релігією, інвалідністю, імміграційним статусом, статтю або будь-якою іншою захищеною характеристикою особистістю. Усі політики та практики, пов’язані з навчальною діяльністю протягом усього життя, повинні бути розроблені та впроваджені з метою дотримання принципів недискримінації та інклюзивності.
 2. Доступність:
  • ПУЕТ прагне провадити доступну освітню діяльність протягом усього життя для людей з обмеженими можливостями. Університет вживатиме активних заходів для забезпечення того, щоб усі об’єкти, матеріали та ресурси були розроблені та представлені таким чином, щоб задовольнити різноманітні потреби в навчанні суб’єктами різних вікових груп.
  • Будуть надані розумні умови для забезпечення того, щоб люди з різними здібностями могли повноцінно брати участь у навчальній діяльності протягом усього життя.
 3. Культурно інклюзивне програмування:
  • ПУЕТ буде розробляти та пропонувати навчальні заходи протягом усього життя, які відзначають культурне різноманіття та сприяють міжкультурному взаєморозумінню.
  • Університет буде враховувати культурне походження та чутливість учасників, гарантуючи, що програмування є шанобливим та інклюзивним.
 4. Релігійні міркування:
  • Навчальні заходи протягом усього життя будуть заплановані та розроблені таким чином, щоб поважати та враховувати релігійні практики учасників.
  • ПУЕТ забезпечить, щоб конфлікти в розкладі, що виникають у зв’язку з релігійними обрядами, були зведені до мінімуму, щоб забезпечити рівну участь.
 5. Гендерна рівність:
  • ПУЕТ забезпечить, щоб усі навчальні заходи протягом усього життя були доступними для осіб будь-якої статі, сприяючи гендерній рівності та інклюзивності.
  • Університет буде активно сприяти участі представників усіх статей у всіх аспектах програм навчання протягом усього життя.
 6. Нейтральність імміграційного статусу:
  • ПУЕТ не робить дискримінації за ознакою імміграційного статусу. Всі особи, незалежно від їх імміграційного статусу, матимуть рівний доступ до навчальної діяльності протягом усього життя.
  • Університет буде утримуватися від будь-яких запитів або дій, які можуть перешкоджати участі на основі імміграційного статусу.
 7. Інформаційно-просвітницька робота та комунікація:
  • ПУЕТ буде активно повідомляти про доступність освітньої діяльності протягом усього життя різноманітній аудиторії, використовуючи усі доступні канали для забезпечення інклюзивності.
  • Університет надасть чітку інформацію про доступність, розміщення та інші відповідні міркування для заохочення широкої участі.
 8. Моніторинг та оцінка:
  • ПУЕТ періодично оцінюватиме ефективність цієї політики у сприянні рівному доступу до навчальної діяльності протягом усього життя.
  • Дані, пов’язані з рівнем участі та демографічною інформацією учасників, будуть зібрані для виявлення потенційних розбіжностей та інформування про необхідні коригування.
 9. Скарги:
  • Університет встановить прозору процедуру для осіб, щоб повідомляти про проблеми або скарги, пов’язані з доступністю та інклюзивністю навчальної діяльності протягом усього життя.
  • Скарги будуть розглянуті швидко і таким чином, щоб відповідати принципам справедливості.

Втілення:

В університеті функціонують Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації, Громадська організація «Центр освіти дорослих Полтавщини» та Університет третього віку, діяльність яких безпосередньо спрямована на реалізацію політики доступу до навчання протягом усього життя.

Ця політика повинна бути інтегрована в усі аспекти планування, виконання та оцінювання навчальної діяльності протягом усього життя. Всі викладачі, співробітники, учасники та адміністратори ПУЕТ несуть відповідальність за дотримання принципів, викладених у цій політиці.

Ця політика повинна переглядатися та оновлюватися в міру необхідності, щоб гарантувати, що ПУЕТ залишається відданим наданню можливостей навчання протягом усього життя, які є доступними, інклюзивними та поважають усіх людей, незалежно від їхнього походження та віку.