Eng

Політика недискримінації трансгендерних осіб

Полтавський університет економіки і торгівлі (далі – ПУЕТ) прагне сприяти інклюзивному та шанобливому освітньому та робочому середовищу, яке цінує різноманітність та сприяє рівності. ПУЕТ не терпить будь-яких форм дискримінації, переслідування або виключення на основі гендерної ідентичності, включаючи трансгендерів, гендерквірів і небінарних осіб. Ця політика окреслює зобов’язання ПУЕТ щодо створення безпечного та привітного кампусу для всіх членів своєї громади, незалежно від їх гендерної ідентичності.

Масштаб:

Ця політика застосовується до всіх студентів, науково-педагогічних працівників, співробітників, адміністрації, відвідувачів та будь-яких інших осіб, пов’язаних з ПУЕТ.

Визначення:

Трансґендер: Особи, статева приналежність яких відрізняється від статі, призначеної їм при народженні.

Гендерна ідентичність: Глибоке відчуття людиною власної статі, яке може або не може відповідати статі, призначеній їй при народженні.

Гендерквір: гендерна ідентичність, відмінна від чоловічої та жіночої. Термін «гендерквір» розуміється як узагальнюючий для різних варіантів ідентичності.

Небінарні особи: ті, хто не хочуть визначати ані свою стать, ані гендерну роль; ці люди вважають, що особистість не поділяється на жінок чи чоловіків. До небінарних людей належать андрогіни, бігендери, агендери, гендерквір.

Основи політики:

  1. Недопущення дискримінації: ПУЕТ суворо забороняє дискримінацію, переслідування або несправедливе ставлення до будь-якої особи на основі її трансгендерного статусу або гендерної ідентичності. Всі члени спільноти ПУЕТ мають однакові права, привілеї та можливості, незалежно від їх гендерної ідентичності.
  2. Інклюзивні та інші послуги: ПУЕТ надає трансгендерним особам доступ до гендерно-сегрегованих приміщень (наприклад, туалетів), які відповідають їхній гендерній ідентичності. Крім того, ПУЕТ забезпечить, щоб усі послуги, заходи та програми були доступними та інклюзивними для трансгендерних осіб.
  3. Бажане ім’я та займенники: ПУЕТ визнає, що люди можуть мати бажані імена та займенники, які відповідають їхній гендерній ідентичності. Студенти, викладачі та співробітники мають право використовувати свої бажані імена та займенники у всіх аспектах університетського життя, включаючи адреси електронної пошти та спілкування.
  4. Освітні програми та просвітництво: ПУЕТ прагне сприяти обізнаності та розумінню гендерного різноманіття у своїй громаді. Університет пропонуватиме семінари та освітні ресурси, які вирішують проблеми трансгендерів, сприяють повазі та сприяють доброзичливому середовищу.
  5. Повідомлення та протидія дискримінації: Про будь-які випадки дискримінації, домагань або виключення на основі гендерної ідентичності слід негайно повідомляти. В ПУЕТ діє інститут студентського омбудсмена, у функціях якого у тому числі і розгляд подібних скарг. ПУЕТ створить чіткі та конфіденційні механізми та вживатиме відповідних заходів для протидії та запобігання подальшій дискримінації.
  6. Допоміжні послуги: ПУЕТ забезпечує доступ до послуг підтримки трансгендерних осіб, включаючи консультації, охорону здоров’я та ресурси, які допомагають їм орієнтуватися у своєму освітньому та особистому досвіді.

Втілення:

ПУЕТ буде активно впроваджувати політику недискримінації трансгендерних осіб. Політика буде регулярно переглядатися та оновлюватися, щоб забезпечити її ефективність у сприянні інклюзивному середовищу на рівні всіх структурних підрозділів.

Підтримуючи цю політику, ПУЕТ демонструє свою відданість створенню середовища, в якому всі члени громади можуть досягати успіху, незалежно від їх гендерної ідентичності.