Eng

Політика недискримінації жінок

Полтавський університет економіки і торгівлі прагне створити освітнє та робоче середовище, яке сприяє рівності, повазі та недискримінації. Ми твердо дотримуємося принципів гендерної рівності та прагнемо викорінити всі форми дискримінації, включаючи гендерну дискримінацію, щодо жінок у всіх аспектах університетського життя.

Масштаб:

Ця політика поширюється на всіх членів університетської спільноти, включаючи студентів, науково-педагогічний персонал, співробітників, адміністрацію та відвідувачів, незалежно від їх гендерної ідентичності чи вираження.

Основи політики:

 1. Запобігання дискримінації: Університет не терпить будь-якої форми дискримінації, домагань або нерівного ставлення до жінок і вживатиме активних заходів для запобігання такій поведінці в університетській спільноті.
 2. Рівні можливості: Університет забезпечує рівні можливості для жінок у всіх академічних, адміністративних та позааудиторних заходах, забезпечуючи їх повну та змістовну участь.
 3. Освіта та просвітництво: Університет повинен брати участь в освітніх програмах та інформаційних кампаніях для сприяння глибшому розумінню гендерної рівності, гендерних ролей та шкідливих наслідків дискримінації. Ці програми спрямовані на створення шанобливого та інклюзивного середовища для всіх.
 4. Повідомлення та протидія дискримінації: Про будь-які випадки гендерної дискримінації, домагань або виключення на основі гендерної ідентичності слід негайно повідомляти. В ПУЕТ діє інститут студентського омбудсмену, у функціях якого у тому числі і розгляд подібних скарг. Скарги будуть ретельно розслідувані, а до винних будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.
 5. Служби підтримки: Університет надаватиме послуги психологічної підтримки, консультації та ресурси особам, які зазнали дискримінації, переслідувань або нерівного ставлення. Ці послуги спрямовані на розширення прав і можливостей жінок та забезпечення їхнього добробуту.

Базові принципи впровадження:

 1. Навчання та сенсибілізація: Університет буде проводити регулярні тренінги для викладачів, співробітників та студентів з питань, пов’язаних з гендерною рівністю, недискримінацією та чутливістю до прав жінок.
 2. Інклюзивна навчальна програма: Університет прагне інтегрувати гендерні перспективи у свої освітні програми, дослідження та навчальні матеріали, сприяючи створенню середовища, яке кидає виклик гендерним стереотипам та упередженням.
 3. Механізми звітності: Університет створить чіткі та доступні канали повідомлення про випадки дискримінації чи переслідування, забезпечуючи конфіденційність та захист осіб, які про це заявляють.
 4. Розслідування та відповідальність: Всі зареєстровані інциденти будуть оперативно і ретельно розслідувані. Відповідні дисциплінарні заходи будуть вжиті до осіб, визнаних винними в дискримінації або домаганнях.
 5. Допоміжні послуги: Університет пропонуватиме консультації, підтримку та ресурси особам, які зазнали дискримінації, переслідувань або нерівного ставлення, з метою забезпечення безпечного простору для відновлення та розширення можливостей.
 6. Співробітництво: Університет співпрацюватиме з жіночими громадськими організаціями, захисниками гендерної рівності та відповідними зацікавленими сторонами для постійного вдосконалення своєї політики, програм та практики.

Ця політика буде періодично переглядатися для забезпечення її ефективності та актуальності. Відгуки зацікавлених сторін будуть враховані при оновленні політики та пов’язаних з нею процедур.

Підтримуючи цю політику, Полтавський університет економіки і торгівлі підтверджує свою прихильність розвитку культури рівності, поваги та недискримінації, а також розширенню прав і можливостей жінок у всіх аспектах університетського життя.