Eng

Грантові можливості

Документи

Можливості від Представництва Європейського Союзу

Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Каталог донорів та фінансових організацій

Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»