Eng

Записи по темі: Наука (ННІЛ)

Публікаційна активність НПП Навчально-наукового інституту лідерства

Доктор історичних наук, професор Олексій Нестуля та доктор педагогічних наук, доцент Світлана Нестуля  взяли участь у  ІІ  Міжнародній науково-практичній  інтернет конференції  «Innovative development of science, technology and education»  16-18 листопада 2023 року, Ванкувер (Канада). (форма: інтернет-конференція). За результатами конференції   зацікавленій науковій спільноті презентовані матеріали @Emotion leadership concept in leadership competence forming for educational  manager»

46

ПУЕТівці на Всеукраїнській  науково-практичній конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-культурні засади економіки і політики: взаємозв’язки, тренди, суперечності», проведена з ініціативи Державного торговельно-економічного університету, досить широке коло науковців з обсягу управління, економіки, соціології, філософії, політології. Цьому сприяла як тема, так і проблематика конференції: «глобальні геополітичні та геоекономічні проблеми сьогодення», «соціокультурні аспекти економічних реформ та політичної модернізації України», «сучасні проблеми та тренди європейської […]

35

Участь у VII Міжнародній науково практичній конференції «Лідери XXI ст. Погляд у майбутнє»

27 жовтня 2023 року Олесій Нестуля, д.і.н, професор, ректор ПУЕТ, та Світлана Нестуля д. п.н., доцент, директор Навчально-наукового інституту лідерства, взяли участь у VII Міжнародній науково практичній конференції «Лідери XXI ст. Погляд у майбутнє», яка проводиться щорічно Кафедрою педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». На пленарному […]

41

Як діяти і що робити в умовах невизначеності? Які сталися і очікуються зміни в УТВ в Україні?

26 жовтня 2023 року відбулась дискусіїя на живо «Як діяти і що робити в умовах невизначеності? Які сталися і очікуються зміни в УТВ в Україні?» Організатор ГО «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра», президент Асоціації Артур Горбовий. Захід відбувся в рамках програми підвищення кваліфікації: «Менеджмент УТВ в Україні – перезавантаження. Міжнародний досвід». В дискусії були підняті […]

88

Публікаційна активність НПП ПУЕТ

Публікація матеріалів 2-ї  Міжнародної наукової та практичної конференції  “Modern research in science and education”, що відбулася в Чікаго 12-14 жовтня  2023 року в форматі: он-лайн. Представлено матеріали доктора педагогічних наук, доцента,  директора Навчально-наукового інституту лідерства ПУЕТ «STUDENT-CENTERED APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL EDUCATION CONTENT» (у співавторстві)

75

ННІЛ. Участь у фокус групі з дослідження освіти дорослих

Початок навчального року завжди насичений. За підсумками вересня ННІЛ звітує про участь у фокус групі з дослідження питань навчання дорослих в Україні в розрізі концепції  Life long learning, що проводилось групою дослідників  під проводом Університету Гамбурга. З фокус групою представників Всеукраїнскої Асоціації освіти дорослих та регіональних Центрів освіти дорослих в Україні, які працюють за підтримки […]

50

ННІЛ. Затвердження результатів Міжнародного наукового стажування

Вчена рада ПУЕТ 28.09.22 затвердила результати Міжнародного наукового стажування д.пед.н., директорки ННІЛ С.І Нестулі. Відповідно до пунктів 5,5,13,28 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1133 від 27.12.2019 р, а також  листа Міністерства освітні науки […]

36

Результати роботи секції «Лідерство та особистісний розвиток»

Участь ННІЛ в XLV Міжнародній наукові студентській конференції  «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» 13-14 квітня 2022 року представлена  13 науковими доповідями студентів.   Проведені студентами дослідження та доповіді   підготовлені за наставництва науково-педагогічних працівників: директора ННІЛ, доцента С.І. Нестулі, к.і.н, доцента С.Ж. Верезомської, к.ф.н. старшого викладача К.С. Пивоварської, к.е.н., доцента […]

35

ННІЛ. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

29.11.21 відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» за ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Національного фонду досліджень України. З вітальним словом до учасників звернулися  Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член  (академік) НАН і НАПН […]

31

Продовжуємо удосконалювати процес підготовки магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи»: лідерство і дидактика

11-12 листопада 2021 року гарант магістерської освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»), професор кафедри педагогіки та суспільних наук, д. пед.н., доцент Нестуля С.І., член проєктної групи, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, д.пед.н. Кононец Н.В. взяли участь у Х міжнародній науково-практичній конференції «SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY» (Ottawa, Canada). Світлана Нестуля […]

63