Eng

Записи по темі: Навчально-науковий центр забезпечення якості вищої освіти

Обговорення особливостей та переваг неформальної освіти, особливостей навчання за дистанційними технологіями

ПУЕТ, Полтава, 20 вересня 2023 року —  зустріч із першим проректором Наталією ПЕДЧЕНКО, директором Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Оленою ГАСІЙ та завідувачем кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Оленою ОЛЬХОВСЬКОЮ та студентами 1-го курсу. Під час обговорення теми «Неформальна освіта в ПУЕТ», основний акцент було зроблено на розгляді цього виду навчання та визначенні […]

48

Продовжуємо курс «Університетська освіта»

До уваги студентів 1 курсу освітніх ступенів «молодший бакалавр» та «бакалавр» денної та заочної форм навчання! Графік проведення занять з курсу «Університетська освіта» протягом 20.09.-21.09.2023 р.  Місце зустрічі – актовий зал ПУЕТ (ауд. 239) Дата Пара Початок ПІП 20.09 3 11.00 Зустріч з першим проректором, д.е.н., проф. Педченко Н.С., директором Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, […]

106

Продовжуємо курс «Університетська освіта»

Графік проведення занять з курсу «Університетська освіта» протягом 11.09.-15.09.2023 р.  Місце зустрічі – актовий зал ПУЕТ (ауд. 239) Дата Пара Початок ПІП 11.09 3 11.00 Зустріч з заступником завідувача кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Франко Л.С.,директором міжнародного науково-освітнього центру Перегудою Ю.В., керівником Молодіжного бізнес-центру, к.е.н., доц. Юрком І.В. 12.09 3 11.00 Зустріч з військовослужбовцями Збройних Сил […]

213

Обговорення якості освіти та можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії в ПУЕТ

ПУЕТ, Полтава, 05 вересня 2023 року — зустріч із директором Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Оленою ГАСІЙ та першим проректором Наталією ПЕДЧЕНКО зі студентами різних спеціальностей і освітніх програм. В рамках обговорення теми «Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ» Оленою ГАСІЙ було розглянуто її сутність, завдання, а також приділено увагу заходам, які впроваджуються […]

34

Запрошуємо на курс «Університетська освіта»

До уваги студентів 1 курсу освітніх ступенів «молодший бакалавр» та «бакалавр» денної та заочної форм навчання! Графік проведення занять з курсу «Університетська освіта» протягом 04.09.-8.09.2023 р. Місце зустрічі – актовий зал ПУЕТ (ауд. 239)     Дата Пара Початок ПІП 4.09 3 11.00 Зустріч із завідувачами кафедр і гарантами освітніх програм 5.09 3 11.00 Зустріч […]

50

Полтавський університет економіки і торгівлі долучився до засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Навчально-науковий центр забезпечення якості вищої освіти, завідувачі кафедр та гаранти освітніх програм Полтавського університету економіки і торгівлі 22 серпня 2023 року долучилися до online-засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, де Андрієм Бутенком було представлено проєкт Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2023). Джерело: https://www.youtube.com/@naqaua201 https://www.youtube.com/watch?v=_O-f3_Gs1d0 Міністерство освіти […]

157

Запрошуємо на курс «Університетська освіта»

До уваги студентів 1 курсу освітніх ступенів «молодший бакалавр» та «бакалавр» денної та заочної форм навчання! Запрошуємо Вас прослухати курс «Університетська освіта». Графік проведення занять з курсу «Університетська освіта» протягом 29.08.-1.09.2023 р.  Місце зустрічі – актовий зал ПУЕТ (ауд. 239)   Дата Пара Початок ПІП 29.08 3 11.00 Зустріч з ректором, професором, д.і.н. Нестулею О.О. […]

377

Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Висловлюємо щиру вдячність членам експертної групи, представникам галузевої експертної ради, колективу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Право” з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, за посилення мотивації науково-педагогічних працівників, здобувачів та усіх зацікавлених осіб долучатися до впровадження європейських […]

91

Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Полтавський університет економіки і торгівлі висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа другого (магістерського) рівня вищої освіти. Висловлюємо вдячність експертам та членам галузевої експертної ради за ґрунтовний аналіз  освітньої програми та надані рекомендації. Вітаємо гаранта Рогову Наталію Володимирівну, групу забезпечення освітньої програми, стейкхолдерів та всіх причетних до […]

79

Якість освітньої програми «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти підтверджено!

Полтавський університет економіки і торгівлі висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти. Висловлюємо вдячність експертам та членам галузевої експертної ради за ґрунтовний аналіз  освітньої програми та надані рекомендації. Вітаємо гаранта Скляра Георгія Павловича, групу забезпечення освітньої програми, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації […]

75