Eng

Дуальне навчання

Контакти

Нормативно-правова база впровадження дуальної освіти в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» від 05.09.2017 № 2145-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»  від 01.07.2014 № 1556-VII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 
КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ, СХВАЛЕНА
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ (Наказ Міністерства освіти і науки України від № 426 від 13.04.2023 р.)
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2023/06/26/Nakaz.MON.vid.13.04.2023-426-Minyustovanyy.pdf
 
ОНТОЛОГІЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2023/03/10/Ontologi.book-6.03.23.pdf

Серія коротких анімаційних фільмів про дуальну освіту Проєкту «Дуальна освіта для України» за сприяння Проєкту USAID “Економічна підтримка України” 

Дуальна освіта для здобувачів: З чого почати?
https://era-ukraine.org.ua/dualna-osvita-dlia-zdobuvachiv-z-choho-pochaty/
 
Дуальна освіта: Відповіді на ключові питання
https://era-ukraine.org.ua/dualna-osvita-vidpovidi-na-kliuchovi-pytannia/
 
Дуальна освіта: Заклад освіти та компанія – як бути партнерами?
https://era-ukraine.org.ua/dualna-osvita-dlia-zdobuvachiv-z-choho-pochaty/