Eng

Напрями наукової діяльності

01
Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Керівник д.і.н., професор Нестуля О.О. Інші ресурси: Детальніше
02
Формування механізмів ефективної діяльності підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання.
Керівник д.е.н., професор Рогоза М.Є. Кабінет: 103,127 Інші ресурси: Детальніше
03
Логістичне управління виробничо-комерційною діяльністю підприємств.
Керівник д.е.н., професор Перебийніс В.І. Кабінет: 103, 127 Інші ресурси: Детальніше
04
Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів і послуг.
Керівник Керівник – д.е.н., професор Карпенко Н.В. Кабінет: 440, 404, 439. Тел: (0532) 50-91-73 Інші ресурси: Детальніше
Кафедра: Маркетингу
05
Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу у сфері торгівлі: оцінка, ефективність, стратегія розвитку
Керівник к.е.н., професор Балабан П.Ю. Кабінет: 305,307, 307a Інші ресурси: Детальніше
06
Особливості складання бізнес-планів у різних галузях економіки.
Керівник к.е.н., доцент Юрко І.В. Кабінет: 305,307, 307a Інші ресурси: Детальніше
07
Управління розвитком соціально-економічних систем.
Керівник д.е.н., професор Шимановська-Діаніч Л.М. Кабінет: 406, 407 Інші ресурси: Детальніше
Кафедра: Менеджменту
08
Перевірка гомогенності та контамінації сухих кормів, преміксів та препаратів ветеринарного призначення.
Керівник к.ф.-м.н., доцент Семенов А.О Кабінет: 44,538а
09
Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій
Керівник к.е.н., доцент Мілька А.І Кабінет: 124 Інші ресурси: Детальніше
10
Правове регулювання суспільних відносин у сфері захисту людських прав.
Керівник д.ю.н., професор Лаврик Г.В Кабінет: 334а,334 Інші ресурси: Детальніше
Кафедра: Правознавства
11
Проблеми функціонування та розвитку сфери туризму в умовах модернізації економіки.
Керівник д.е.н., професор Скляр Г.П. Кабінет: 211 Інші ресурси: Детальніше
12
Проблеми якості сільськогосподарської сировини та харчових продуктів на сучасному етапі.
Керівник д.с.-г.н., професор Бірта Г.О. Кабінет: 426а Інші ресурси: Детальніше
13
Проєктування та розробка ультрафіолетових пристроїв бактерицидного знезараження повітря, води, поверхонь.
Керівник к.ф.-м.н., доцент Семенов А.О Кабінет: 44, 538а
14
Розробка програмного забезпечення для дистанційного навчання.
Керівник к.ф.-м.н., Ольховська О.В. Кабінет: 430а, 433а Інші ресурси: Детальніше
15
Розроблення та вдосконалення технологій харчових продуктів із використанням вторинної сировини.
Керівник д.т.н., професор Хомич Г.П., к.т.н., доцент Наконечна Ю.Г. Кабінет: 113,114а Інші ресурси: Детальніше