Eng

Міжнародний науково-освітній центр

Директор Міжнародного науково-освітнього центру. Еразмус+ координатор
Перегуда Юлія Володимирівна
Дізнатись більше

Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) є міжнародне співробітництво.

Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., Програми розвитку міжнародного співробітництва в освітній і науковій сферах ПУЕТ на 2018-2023 рр. (схвалено Вченою Радою 26 квітня 2018 р. Протокол № 6) та Концепції міжнародної діяльності ПУЕТ (схвалено Вченою Радою 26 квітня 2018 р. Протокол № 6).

Нагороди:

Головна мета діяльності Міжнародного науково-освітнього центру (МНОЦ) ПУЕТ спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу Університету, підтримку та розвиток зарубіжних відносин у освітньо-наукових, соціальних та  культурних сферах.

Основні завдання колективу МНОЦ: