Eng

Рада молодих вчених

Голова ради молодих вчених
КСЕНІЯ КАРИНІВНА ПИВОВАРСЬКА

Рада молодих вчених (далі РМВ) є структурним підрозділом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, який здійснює координацію науково-дослідної роботи аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Діяльність РМВ регламентується Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (ДПСЯ ПД-9-7.1.5-267-53-23) від 30 червня 2023 р.

З метою забезпечення відкритості та прозорості у своїй діяльності Рада молодих учених щорічно оприлюднює плани та звіти про результати роботи за окремими напрямами.

До складу Ради молодих вчених входять всі наукові та науково-педагогічні працівники віком до 35 років, доктори наук – до 40 років; докторанти, аспіранти які навчаються та/або працюють в університеті.

Роботу Ради молодих вчених організовують такі органи управління:

  • Збори Ради молодих вчених є постійно діючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції та виконує поточну роботу;
  • Голова Ради молодих вчених – особа віком до 35 років (для докторантів – до 40 років), яка навчається та/або працює в Університеті (обирається на Зборах РМВ простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням);
  • Секретар Ради молодих вчених (обирається на Зборах РМВ простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням).

Рада молодих вчених діє на основі принципів самоврядування і колегіальності.

Перелік конкретних форм і періодичність роботи Ради молодих вчених визначається нею самостійно.

21 грудня 2022 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулося перше установче засідання Ради молодих вчених. Засідання пройшло у змішаному режимі. З вітальним словом до учасників звернувся ректор Олексій Олексійович Нестуля, який наголосив на складності та важливості роботи Ради молодих вчених, поділився власним досвідом та порадами, запропонував деякі форми взаємодії у рамках РМВ. Головувала завідувач науково-організаційного відділу Манжура Наталія Іванівна, яка відповідно до Положення є координатором Наукового товариства. Було обговорено питання подальшої роботи, планування заходів. Головою Ради молодих вчених обрано Пивоварську Ксенію Каринівну,  секретарем – Флоку Людмилу Валеріївну.