Eng

Внутрішня Академічна мобільність

Заклади-партнери

Назва закладу-партнера

Рік підписання угоди

Одеський національний економічний університет

2023 р.

Хмельницький національний університет

2023 р.

Маріупольський державний університет

2023 р.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

2023 р.

Західноукраїнський національний університет

2023 р.

ТОВ “Заклад вищої освіти Східно-європейський слов’янський університет”

2023 р.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

2023 р.

Одеський національний технологічний університет

2022 р.

Національний університет харчових технологій

2022 р.

Національний університет водного господарства та природокористування

2022 р.

Київський національний університет культури і мистецтв

2022 р.

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

2021 р.

Університет банківської справи

2021 р.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2021 р.

Полтавська державний аграрний університет

2021 р.

Миколаївський національний аграрний університет

2021 р.

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

2021 р.

Донецький національний університет імені Василя Стуса

2021 р.

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

2020 р.

Харківська державна академія культури

2020 р.

Львівський торговельно-економічний університет

2020 р.

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

2020 р.

Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

2020 р.

Мобільність здобувачів вищої освіти

 Спеціальність

Ступінь підготовки

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

011 Освітні, педагогічні науки

 

 

Педагогіка вищої школи

Освітня робототехніка

035 Філологія

 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 

2020-2021 н.р.

051 Економіка

 

Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

Бізнес-економіка 

Економіка підприємства

Міжнародна економіка

 

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом міжнародних корпорацій

 

071 Облік і оподаткування

.

 

Облік і аудит

 

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

Облік і аудит

 

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

 

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р

Фінанси, банківська справа та страхування

 

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

 

Фінанси і кредит

 

2022-2023 н.р.

 

 

073 Менеджмент

 

Бізнес-адміністрування

Бізнес-адміністрування

Менеджмент

Менеджмент і адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Інтернет маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

 

2021-2022 н.р.

Товарознавство і торговельне підприємництво

Товарознавство і комерційна діяльність

Підприємництво, торгівля та логістика

 

Експертиза та митна справа

Товарознавство та експертиза в митній справі

Експертиза товарів і послуг

 

Митна справа в міжнародній торгівлі

 

 

Публічні закупівлі

081 Право

Право

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р

Право

2022-2023 н.р.

Право

2022-2023 н.р.

122 Комп’ютерні науки

 

Комп’ютерні науки

2022-2023 н.р.

Комп’ютерні науки

2022-2023 н.р.

162 Біотехнології та біоінженерія

 

Біотехнологія

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

 

181 Харчові технології

Харчові технології

2021-2022 н.р.

Ресторанні технології

Технології в ресторанному господарстві

Харчові технології та інженерія

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

 

Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

2021-2022 н.р.

Готельно-ресторанна справа

2022-2023 н.р.

Готельно-ресторанна справа

2022-2023 н.р.

242 Туризм

Туризм

2021-2022 н.р.

Туризм

Туризм

 

 

281 Публічне управління та адміністрування

 

 

 

 

Публічне адміністрування

2021-2022 н.р.

Місцеве самоврядування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародний бізнес

2021-2022 н.р.

Міжнародні економічні відносини