Eng

Внутрішня Академічна мобільність

Заклади-партнери

Назва закладу-партнера

Рік підписання угоди

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка

2023 р.

Національний університет “Запорізька політехніка”

2023 р.

Криворізький національний університет

2023 р.

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

2023 р.

Сумський національний аграрний університет

2023 р.

Одеський національний економічний університет

2023 р.

Хмельницький національний університет

2023 р.

Маріупольський державний університет

2023 р.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

2023 р.

Західноукраїнський національний університет

2023 р.

ТОВ “Заклад вищої освіти Східно-європейський слов’янський університет”

2023 р.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

2023 р.

Одеський національний технологічний університет

2022 р.

Національний університет харчових технологій

2022 р.

Національний університет водного господарства та природокористування

2022 р.

Київський національний університет культури і мистецтв

2022 р.

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

2021 р.

Університет банківської справи

2021 р.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2021 р.

Полтавська державний аграрний університет

2021 р.

Миколаївський національний аграрний університет

2021 р.

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

2021 р.

Донецький національний університет імені Василя Стуса

2021 р.

Харківська державна академія культури

2020 р.

Львівський торговельно-економічний університет

2020 р.

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

2020 р.

Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

2020 р.