Eng

TEMPUS UNIVIA

Розвиток і вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків 543893-TEMPUS-2013-AZ-TEMPUS-SMGR

Коротка назва проекту:  «UNIVIA»

Багатонаціональний  проект  Структурних заходів
Пріоритет – Реформування університетського врядування

Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 30 листопада 2016

Програма фінансування ЄС:
Міжрегіональна програма Європейського сусідства та партнерства

Сума гранту програми Темпус:   €  653 908,71

Цільова група: студенти, науково-педагогічний та адміністративний персонал, працівникам відділів міжнародних зв’язків, керівники ВНЗ.

Отримувач гранту:
Азербайджанський державний економічний університет, м. Баку, Азербайджан

Координатор:
Афет Алакбарова, співробітник відділу міжнародних зв’язків
тeл.: +994 12 492 60 45
електронна адреса: a.alekperova@gmail.com

Головний менеджер проекту:
Анар Казімов, заступник директора відділу міжнародних зв’язків
тел.: +994558088780
електронна адреса: anarkazimov1979@gmail.com

Партнерство:

 • Університет Уорвіка, Великобританія
 • Університет Малаги, Іспанія
 • Університет Сантьяго-де-Компостела, Іспанія
 • Болонський університет, Італія
 • Азербайджанський державний економічний університет
 • Нахічеванський державний університет, Азербайджан
 • Гянджінський державний університет, Азербайджан
 • Сумгаїтський державний університет, Азербайджан
 • Міністерство освіти Азербайджанської Республіки
 • Киргизький економічний університет, Киргизстан
 • Міністерство освіти і науки Киргизької Республіки
 • Міжнародний університет Киргизстану
 • Худжандський державний університет, Таджикистан
 • Інститут підприємництва та сервісу Таджикистану
 • Міністерство освіти Республіки Таджикистан
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
 • Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Мета та завдання проекту:

 • розробити    спеціальний    адміністративний    механізм    управління  міжнародними зв’язками, заснований як на європейському досвіді, так і на українських освітніх традиціях, які допомагатимуть ВНЗ-партнерам;
 • визначити місію та завдання відділу міжнародних зв’язків (ВМЗ);
 • створити міжнародне освітнє середовище з різноманітними студентами та викладачами;
 • стати університетом з глобальними зв’язками; бути членом міжнародної мережі університетів;
 • бути включеним до міжнародно визнаних рейтингів університетів.

Напрями діяльності за проектом:

 • Структурно-функціональний аналіз відділів міжнародних зв’язків (ВМЗ) університетів-партнерів і європейських університетів (SWOT-аналіз, PEST-аналіз).
 • Підготовка документів щодо інтернаціоналізації університету.   Розробка механізму допоміжних послуг для місії/ завдань ВМЗ.
 • Підготовка конкретних пропозицій і вироблення рекомендацій щодо входження  ВНЗ до міжнародно визнаних світових рейтингів університетів.
 • Створення підрозділу моніторингу якості в складі ВМЗ.   Постійна координація.

Очікувані результати:
I. Визначено найбільш ефективну структуру ВМЗ.
II. Підготовлено необхідні програмні документи.
III. Розроблено ефективний механізм для визначення місії та завдань ВМЗ.
IV. ВНЗ включено до міжнародно визнаних рейтингів університетів.
V. Механізм управління ВМЗ регулярно оновлюваним (модернізованим).

Координатор проекту від України:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана www.kneu.edu.ua
тел.: +38 044 371 61 12, факс: +38 044 226 25 73, e-адреса: rector@kneu.kiev.ua
Відповідальна особа:
Євгенія Коломієць-Людвіг, директор Центру міжнародної академічної мобільності
Контакти:
тел.: +38 044 458 00 64,  факс: +38 044 456 30 19
e-адреса: ciam@kneu.edu.ua

Партнери з України:

Полтавський університет економіки і торгівлі
www.puet.edu.ua
тел.: +38 0532 50 91 70, факс: +38 0532 50 02 22, e-адреса: rektor@uccu.org.ua
Відповідальна особа:
Рева Ольга, директор міжнародного науково-освітнього центру
Контакти:
тел: +38 0532 50 97 95

Web-site проекту: http://univia-tempus.az

Документи

STRATEGIC PLAN FOR INTERNATIONALIZATION

INTERNATIONAL SCIENTIFIC EDUCATIONAL CENTER

GUIDELINES FOR INCLUSION PUET

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУЕТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ ПУЕТ В РЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТІВ, ВИЗНАНІ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ