Eng

Інформація для гарантів

Інформація для гарантів
Документи

ПОЛОЖЕННЯ про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Оnline-засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з представлення проєкт Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2023)

ІІІ. Корисні матеріали

Онлайн-захід «Якість вищої освіти по-європейськи: чого чекати українським університетам?»

ІІІ. Корисні матеріали

Панельна дискусія «Якими мають стати українські університети?»

ІІІ. Корисні матеріали

Доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2022 році

ІІІ. Корисні матеріали

Вебінар «Рік функціонування інформаційної системи Національного агентства «NAQA.SVR»

ІІІ. Корисні матеріали

Запис вебінару SMART-підхід у зовнішньому забезпеченні якості вищої освіти

ІІІ. Корисні матеріали

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

ІІІ. Корисні матеріали

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

І. Нормативні і допоміжні документи

ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми

І. Нормативні і допоміжні документи

Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти

І. Нормативні і допоміжні документи

Глосарій

І. Нормативні і допоміжні документи

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якост ОП

І. Нормативні і допоміжні документи

РЕКОМЕНДАЦІЇ для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

І. Нормативні і допоміжні документи

Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості

І. Нормативні і допоміжні документи

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми

ІІ. Форми документів