Eng

Науково-технічний центр ПУЕТ

Науково-технічний центр Полтавського університету споживчої кооперації України (НТЦ ПУЕТ) створений у відповідності з Постановою Вченої ради ПУЕТ від 27 червня 2007 р.

Основною метою діяльності НТЦ ПУЕТ є:

 • проведення науково-дослідних та конструкторсько-технологічних робіт;
 • підвищення науково-технічного рівня і кваліфікації професорсько-викладацького складу ПУЕТ;
 • залучення до наукової роботи студентів, магістрів та аспірантів.

Основні напрямки науково-технічної діяльності НТЦ ПУЕТ:

 • дослідження в галузі технічного регулювання стосовно світлотехнічної продукції;
 • гармонізація національних стандартів на світлотехнічну продукцію з міжнародними та європейськими;
 • перегляд чинних в Україні міждержавних стандартів на світлотехнічну продукцію та освітлення;
 • дослідження та розробка ультрафіолетових та інфрачервоних джерел випромінювання та установок фотофізичної, фотохімічної та фотобіологічної дії, зокрема установок знезаражування повітря та води ультрафіолетовим випромінюванням;
 • розробка технічних регламентів, які стосуються галузі світлотехніки;
 • розробка та впровадження енергозберігаючих технологій в галузі світлотехніки;
 • дослідження та розробки в галузі матеріалознавства, світлотехніки та метрології;
 • виконання робіт, пов’язаних з моніторингом та обґрунтуванням обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин суб’єктами господарювання;
 • дослідження в галузі товарознавства електротехнічних товарів тощо.

За 2,5 років діяльності НТЦ розроблено 17 державних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими, виконано 7 науково-дослідних робіт на замовлення промислових підприємств, опубліковано більше 30 наукових праць. Загальна сума виконаних робіт складає більше 300 тис. грн.

За період 2007-2009 рр НТЦ ПУЕТ виконані наступні види робіт:

1) розроблено 17 державних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими в рамках Плану національної стандартизації за договорами

„Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими” № 515 від 26.01.2007; № 609 від 18.09.2007; № 717 від 26.08.2008 №945 від 25.09.2009 року „Розроблення Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ” (шифр “Перегляд”) № 2331-13-08 від 20.05.2008 року

 • ДСТУ ІЕС 60061-200Х Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності, Частина 2. Лампові патрони. (ІЕС 60061-2:2003; Amd 30-2003; Amd 31-2004; Amd 32-2004);
 • ДСТУ ІЕС 60238:200Х Патрони лампові різьбові (ІЕС 60238:2004, ІDТ).
 • ДСТУ ІЕС 61049:200Х Конденсатори для схем трубчастих люмінесцентних ламп. Експлуатаційні вимоги. (ІЕС 61049:1991; Corl:1992);
 • ДСТУ ІЕС 60838-1:200Х Патрони лампові різних видів – Частина 1: Загальні вимоги та випробування (ІЕС 60838-1:2004);
 • ДСТУ ІЕС 60838-2-1:200Х Патрони лампові різних видів – Частина 2: Спеціальні вимоги – Розділ 1: Патрони S14 (ІЕС 60838-2-1:1994; Amd 1:1998; Amd 2:2004).
 • ДСТУ ІЕС 61228:200Х Лампи люмінесцентні еритемні. Порядок вимірювання і специфікації параметрів (IEC 61228:2008);
 • ДСТУ ІЕС 60432-2:200Х Лампи розжарювання. Вимоги безпеки. Частина 2 Вольфрамові галогенові лампи для побутового та аналогічного загального освітлення. (IEC 60432-2:2005);
 • ДСТУ ІЕС 60432-3:200Х Лампи розжарювання. Вимоги безпеки. Частина 3 Вольфрамові галогенові лампи (крім ламп для транспортних засобів) (IEC 60432-3:2005);
 • ДСТУ ІЕС 61184:200Х Патрони лампові байонетні. (ІЕС 61184:1997 Am 1:2000 Am 2:2004)
 • ДСТУ ІЕС 60809:200Х Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів. Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 2023.1-88 (ІЕС 60809:2002)
 • ДСТУ ІЕС 16948-2008 Джерела світла штучні. Метод визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінювання. Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 16948-79;
 • ДСТУ ІЕС 60921:20ХХ Допоміжні пристрої для ламп. Баласти для трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до характеристик
 • ДСТУ ІЕС 60923:200Х Допоміжні пристрої для ламп. Баласти для розрядних ламп (крім трубчастих люмінесцентних). Вимоги до характеристик
 • ДСТУ ІЕС 60925:20ХХ Допоміжні пристрої для ламп. Електронні перетворювачі постійної напруги на змінну для живлення трубчастих люмінесцентних ламп. Вимоги до характеристик
 • ДСТУ ІЕС TR 60972:200ХХ Класифікація та інтерпретація нових світлотехнічних виробів
 • ДСТУ ІЕС 60061-4:20ХХ Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація
 • ДСТУ ІЕС 62471:20ХХ Фотобіологічна безпечність ламп і лампових систем

2) Виконано 7 науково-дослідних робіт на замовлення промислових підприємств, в т.ч.

 • „Дослідження експлуатаційних параметрів світильників” – договір з ТОВ ОСП „Корпорація „Ватра”
 • „Розробка ламп-опромінювачів для бактерицидного знезараження рідин” – договір з ЗАТ Миргородський завод продтоварів «Калинка»;
 • „Розробка технічних умов на пристрої розподільчі та пристрої управління і автоматики на напругу до 1000 В” – договір із ПП „Рост Електромонтаж”
 • Загальна сума виконаних робіт складає більше 300 тис. грн.

3) Опубліковано більше 30 наукових праць

У 2010 році будуть виконуватись наступні науково-дослідні роботи:

 • „Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими” згідно з Планом національної стандартизації на 2009 р., закріплених за ТК 137 (6 стандартів);
 • комплексні дослідження споживних властивостей нових енергоекономічних джерел світла та розробка рекомендацій щодо економічно доцільних сфер їх використання та режимів експлуатації;
 • дослідження та розробка вдосконалених конструкцій ультрафіолетових джерел випромінювання для установок фотохімічної та фотобіологічної дії;
 • дослідження та розробка методів прискореної оцінки споживних властивостей розрядних ламп для загального освітлення;
 • розробка технології та обладнання для знезараження повітря та води ультрафіолетовим випромінюванням (на замовлення підприємств харчової промисловості та АПК України).

Проекти стандартів, розроблені в 2010-2012 рр.

Проект ДСТУ 62717

Проект ДСТУ 127

Проект ДСТУ 60598-2-2-1

Проект ДСТУ 60598-2-4-1

Проект ДСТУ 62560

Проект ДСТУ 62612

Проект ДСТУ 62384

Проект ДСТУ 62504

Проект ДСТУ 62471-2

Проект ДСТУ 62722-1

Проект ДСТУ 62722-2-1

Зав. НТЦ ПУЕТ:

Семенов Анатолій Олексійович, к.т.н., доцент

Документи

Установка УБЗВ-60

Лампи-опромінювачі