Eng

Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

Команда проєкту

Аліна Ткаченко
Керівниця проєкту, викладачка проєкту, к. т. н., доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, керівниця науково-тренінгової лабораторії «Школа НАССР», директорка інституту бізнесу та сучасних технологій.
Аліна Ткаченко
Людмила Губа
Викладачка проєкту, к. т. н., заступниця директора інституту бізнесу та сучасних технологій, доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, членкиня-кореспондентка Української технологічної академії, відповідальна секретарка збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі», серія «Технічні науки».
Людмила Губа
Юлія Басова
Викладачка проєкту, провідна наукова співробітниця Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к. т. н., доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи.
Юлія Басова
Олена Горячова
Викладачка проєкту, заступниця директора інституту заочно-дистанційної освіти, к. т. н., доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи.
Олена Горячова
Наталія Катеренчук
Викладачка проєкту, головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Сертифікований аудитор - Certificate of Successful Completion-Food Safety Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course (Based on ISO 22000:2005 Standard).
Наталія Катеренчук
Інна Пахомова
Відповідальна за якість реалізації проєкту, директорка навчально-наукового інституту проектів та інновацій, к. т. н.
Інна Пахомова
Юлія Перегуда
Еразмус+ координаторка проєкту,, перекладачка проєкту директорка міжнародного науково-освітнього центру
Юлія Перегуда
Олена Ольховська
Технічна модераторка проєкту, заступниця директора інституту бізнесу та сучасних технологій
Олена Ольховська
Бухгалтерка проєкту, заступниця начальника фінансово-економічного управління
Людмила Зінченко
Богдан Пащенко
Відповідальний за поширення результатів реалізації проєкту, завідувач відділу інтернет-маркетингу департаменту маркетингу
Богдан Пащенко

Виконавець проєкту: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Номер проєкту: 621189-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 

Завдання проєкту:

 • поширення європейського досвіду управління безпечністю харчових продуктів на принципах HACCP;
 • навчання виробників продуктів харчування з європейського досвіду та європейських вимог у харчовому законодавстві;
 • впровадження законодавства про безпечність харчових продуктів в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та перехід на європейські стандарти виробництва безпечних харчових продуктів, а також розширення можливостей експорту харчових продуктів до ЄС.

Активності проєкту:

 • організація та проведення навчального модуля «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»;
 • розроблення дистанційного курсу навчального модуля «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» та електронного посібника;
 • проведення наукового дослідження та публікація матеріалів на тему «Європейський досвід впровадження системи управління  безпечністю харчових продуктів»;
 • проведення круглого столу «Особливості імплементації системи  безпечністю харчових продуктів у рамках угоди про асоціацію України та ЄС».

Термін реалізації проєкту: 2020 – 2023 роки

Виконавець проєкту: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Номер проєкту: 621189-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 

Завдання проєкту:

 • поширення європейського досвіду управління безпечністю харчових продуктів на принципах HACCP;
 • навчання виробників продуктів харчування з європейського досвіду та європейських вимог у харчовому законодавстві;
 • впровадження законодавства про безпечність харчових продуктів в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та перехід на європейські стандарти виробництва безпечних харчових продуктів, а також розширення можливостей експорту харчових продуктів до ЄС.

Активності проєкту:

 • організація та проведення навчального модуля «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»;
 • розроблення дистанційного курсу навчального модуля «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» та електронного посібника;
 • проведення наукового дослідження та публікація матеріалів на тему «Європейський досвід впровадження системи управління  безпечністю харчових продуктів»;
 • проведення круглого столу «Особливості імплементації системи  безпечністю харчових продуктів у рамках угоди про асоціацію України та ЄС».

Термін реалізації проєкту: 2020 – 2023 роки

В рамках реалізації проєкту розроблено курс “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР

Цільова аудиторія: оператори ринку харчових продуктів:  агропродовольчі ринки, заклади громадського харчування, торговельні підприємства, виробники.

Тривалість курсу: 120 годин (48 годин занять у режимі онлайн, 78 годин самостійної роботи)

Мета курсу: поширення європейського досвіду впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) у рамках виконання вимог Угоди про асоціацію України та ЄС. 

Контекст: У зв’язку з необхідністю виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, реформування системи державного контролю за якістю та безпекою харчових продуктів набуло принципового значення, оскільки забезпечує захист життя та здоров’я людини, дотримання прав та законних інтересів споживачів продукції. У рамках проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» відбулася гармонізація українського харчового законодавства з європейським: розроблено 11 законопроектів та 92 підзаконні акти. Згідно Закону України №771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  оператори ринку харчових продуктів зобов’язані впровадити систему НАССР. Також упродовж останніх років в Україні послідовно впроваджується європейська концепція безпечності харчових продуктів, що ґрунтується на принципі “від лану до столу”. Це означає системний підхід до гарантування безпечності харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, що починається ще на етапі вирощування сільськогосподарських рослин та тварин і закінчується на полицях супермаркетів та закладів харчування. 

Назва модуля

Теми модуля

Модуль 1. Вивчення європейського законодавства у галузі безпечності харчових продуктів

1.1 Codex Alimentarius: Основні поняття

1.2 Вивчення директив Європейського Парламенту щодо безпеки харчових продуктів

1.3. Основні вимоги законодавства ЄС щодо безпеки та якості харчових продуктів

1.4. Реформування законодавства про безпеку харчових продуктів в рамках імплементації Угоди про асоціацію Україна – Європейський Союз.

Модуль 2. Основні поняття системи НАССР

2.1. НАССР. Кращі європейські практики

2.2 HACCP: 7 кроків, 12 принципів

2.3 Небезпека харчових продуктів. Фізичні, хімічні, біологічні фактори. Алергени

2.4 Вивчення стандартів системи НАССР: (ISO 22000, IFS,BRC, Global Gap).

Модуль 3. Передумови програм системи НАССР

3.1 Належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для уникнення перехресного забруднення 

3.2.Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок

3.3.Вимоги до планування та стану комунікацій – вентиляції, водопроводів, електро- та газопостачання, освітлення тощо

3.4.Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

3.5.Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь)

3.6.  Здоров’я та гігієна персоналу

3.7. Захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності

3.8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби

3.9. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин

3.10. Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками

3.11.  Зберігання та транспортування

3.12. Контроль за технологічними процесами

3.13. Маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів

 

Модуль 4. Практичні аспекти впровадження системи HACCP операторами продовольчого ринку – європейський досвід

4.1. Вимоги до робочої групи HACCP

4.2. Опис сировини та готової продукції

4.3 Опис блок-схеми технологічних процесів виробництва

4.4. Аналіз небезпечних факторів

4.5. Визначення критичних контрольних точок (ККТ)

4.6 Встановлення обмежень для кожного ККТ

4.7. Встановлення заходів моніторингу для кожної ККТ

4.8. Визначення коригуючих дій

4.9. Встановлення процедур верифікації і валідації 

4.10. Управління документацією 

 

 

facebook

Контакти

Тематичні новини

Круглий стіл “Європейський досвід впровадження системи НАССР”: Ділимося знаннями та надбаннями

Круглий стіл об'єднає представників державних органів, громадських організацій, наукових установ та підприємницьких структур, які діляться своїми знаннями та досвідом з впровадження та розвитку системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) згідно європейських стандартів.

67

Безкоштовне навчання з впровадження системи НАССР від Європейського проєкту Еразмус+: Набір учасників триває!

Україна продовжує активно рухатися вперед у впровадженні сучасних стандартів управління безпечністю харчових продуктів. Важливим кроком у цьому напрямку є навчання з системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) за європейським досвідом, яке надається безкоштовно в рамках проєкту “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР” за підтримки Програми Еразмус+. Метою цього курсу є поширення європейського […]

53

Про підсумки другого року проекту Еразмус+ «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

15 грудня 2021 року відбулося підсумкове заняття  за курсом «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Навчальний курс був створений та імплементується в рамках реалізації проекту Жан Моне Модуль Програми Європейського Союзу Еразмус+. Проект з 2020 року реалізує Полтавський університет економіки і торгівлі. Понад 60 операторів ринку харчових продуктів з усієї України пройшли […]

48

У Полтавському університеті підвели підсумки другого року проєкту Еразмус+ про систему безпечності харчових продуктів

15 грудня 2021 року відбулося підсумкове заняття за курсом “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)”. Навчальний курс був створений та імплементується в рамках реалізації проекту Жан Моне Модуль Програми Європейського Союзу Еразмус+. Проект з 2020 року реалізує Полтавський університет економіки і торгівлі. Понад 60 операторів ринку харчових продуктів з усієї України пройшли […]

50

Полтавців запрошують на безкоштовне навчання за курсом «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР»

Оголошено відбір учасників безкоштовне навчання за курсом «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР». Про це повідомили у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Навчання здійснюється в рамках реалізації проекту «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР» 621189-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Програми Еразмус+. Мета курсу: поширення європейського досвіду впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) […]

42

ПУЕТ оголосив відбір учасників на безкоштовне навчання про впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів

Метою курсу є поширення європейського досвіду впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) у рамках виконання вимог Угоди про асоціацію України та ЄС. У зв’язку з необхідністю виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, реформування системи державного контролю за якістю та безпекою харчових продуктів набуло принципового значення, оскільки забезпечує […]

49

Про підсумки першого року проекту Еразмус+ «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»

22 квітня 2021 року відбулося підсумкове заняття  за проектом Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Проект з 2020 року реалізує Полтавський університет економіки і торгівлі. 32 учасники – оператори ринку харчових продуктів з усієї України пройшли навчання за програмою. Серед учасників – представники різних сфер ринку харчової продукції, […]

47
БІЛЬШЕ НОВИН