Eng

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВНЗУ ПУЕТ

Наукове товариство є частиною системи громадського самоврядування Університету.

У роботі Наукового товариства беруть участь здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти і молоді вчені віком до 35 років включно (для докторантів – 40 років включно), які навчаються або працюють в Університеті.

Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності Наукове товариство керується:

Метою функціонування Наукового товариства є створення і забезпечення сприятливих умов для науково-дослідної та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Діяльність Наукового товариства здійснюється за принципами:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового товариства.

Основні завдання Наукового товариства Університету:

 • прийняття актів, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
 • популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, залучення їх до реалізації наукових досліджень, програм, проектів, інноваційної діяльності та академічної мобільності;
 • представлення інтересів наукової молоді перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань науково-інноваційної роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяння підвищення якості наукових досліджень;
 • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

Наукове товариство поділяється на 2 структурні підрозділи:

 • Наукове товариство студентів;
 • Рада молодих вчених.

Структура Наукового товариства:

1.  Конференція Наукового товариства складається із представників Наукового товариства студентів і Ради молодих вчених.

2.  Голова Наукового товариства – особа віком до 35 років (для докторантів – до 40 років), яка навчається та/або працює в Університеті та обирається на Конференції Наукового товариства.

3.  Секретар Наукового товариства – особа віком до 35 років (для докторантів – до 40 років), яка навчається та/або працює в Університеті та обирається на Конференції Наукового товариства.

4. Координатор Наукового товариства – завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ.

Участь в Науковому товаристві є вільною для осіб, які навчаються та/або працюють в ПУЕТ, і здійснюється на добровільних засадах.

До складу Наукового товариства входять здобувачі вищої освіти усіх рівнів та наукові й науково-педагогічні працівники віком до 35 років, доктори наук до – 40 років, докторанти, аспіранти.

Тематичні новини

Наука і молодь в ХХІ сторіччі

30 листопада 2023 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася ІХ Міжнародна  молодіжна науково-практична інтернет-конференція «Наука і молодь в ХХІ сторіччі». Учасники (студенти, аспіранти, молоді науковці, які навчаються чи працюють у 60-ти закладах освіти України та закордону) представили результати наукових досліджень у межах 21-го тематичного напряму, які будуть опубліковані у збірнику у вигляді 395-ти тез. […]

59

Лекція про науково-дослідну роботу студентів

08 вересня 2023 року в рамках університетської освіти для студентів першого курсу навчання проведено лекцію про науково-дослідну роботу студентів. Модераторами заходу стали: Наталія Педченко, перша проректорка, д.е.н., професорка; Наталія Манжура, завідувачка науково-організаційного відділу; Михайло Лапкун, Голова Наукового товариства студентів, студент освітньої програми Підприємництво, торгівля та логістика; Сергій Репов, Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і […]

167

Участь у Регіональній зустрічі рад молодих вчених Полтавської області

23 червня 2023 р. на базі Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА відбулася Регіональна зустрічі рад молодих вчених Полтавської області. Вона була організована з метою обговорення можливостей і викликів у діяльності рад молодих вчених та молодих вчени. Зокрема, на засідання розглянули питання щодо викликів та можливостей у діяльності рад молодих вчених та молодих вчених у […]

46

Дебати «Штучний інтелект: за та проти»

25 травня 2023 року в ПУЕТ у рамках тижня якості освіти за ініціативи Наукового товариства студентів відбулися дебати на тему «Штучний інтелект: за та проти». Дві команди змагалися, щоб довести саме свою точку зору: штучний інтелект – прорив для людства чи нова, величезна загроза.  Модераторкою заходу виступила викладачка Пивоварська Ксенія, а таймкіперкою – Кашуба Вікторія, […]

67

Конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ПУЕТ

19 квітня 2023 року в ПУЕТ відбулася перша Конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.  Ініціаторами та організаторами заходу виступили: перший проректор, Наталія Педченко, д. е. н., професор; координатор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Наталія Манжура; Голова Ради молодих вчених Ксенія Пивоварська, к. філос. н.; Голова Наукового товариства студентів Михайло […]

65

ПУЕТ запрошує до наукової співпраці

Шановні студенти, аспіранти, докторанти і молоді вчені!  Запрошуємо до наукової співпраці в якості Голови / Секретаря Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСАДіМВ). Відповідно до Положення Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ПУЕТ (ДПСЯ ПД-9-7.1.5-267-53-22) Головою / Секретарем Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених може бути особа віком […]

47

Зустріч з головами Рад молодих вчених України

З метою пріорітизації напрямків роботи рад молодих вчених, 28 березня 2023 року Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України провела зустрічі з головами рад молодих вчених при центральних органах виконавчої влади, обласних, міських державних адміністраціях, Національній академії наук України, національних галузевих академіях наук, наукових центрах, ключових лабораторіях, закладах вищої освіти та наукових установах […]

44

Збори Наукового товариства студентів

30 березня 2023 року відбулися Збори Наукового товариства студентів (НТС) ПУЕТ. Захід у змішаному форматі зібрав 102 студенти (73 офлайн та 29 онлайн). Головувала перший проректор, д.е.н., професор Педченко Наталія Сергіївна. Порядок денний зборів передбачав вирішення низки питань, зокрема обрання Голови та Секретаря Наукового товариства студентів (за 10 днів було анонсовано конкурс серед студентів та […]

63
БІЛЬШЕ НОВИН