Eng

Наукові видання

Шановні автори!

Університет проводить систематичну роботу щодо підвищення результативності наукових досліджень і поліпшення показників публікаційної активності і цитованості науково-педагогічних працівників. Успішність здійснення публікації багато в чому обумовлена і правильним вибором наукового журналу, в який слід запропонувати статтю.

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі вами журналу для публікації ваших результатів наукових досліджень.

Знайти перелік журналів, які індексуються в Scopus, можна на сайті компанії Elsevier, де представлений файл для скачування у форматі Exсel (journal title list). Журнали, що входять до Scopus, представлені також на сайті SCImago Journal & Country Rank, де їх можна подивитися on line або завантажити повний перелік у вигляді файлу Exсel. Також можна переглянути відсортований список за країнами або галузями знань.

Повний перелік журналів, що індексуються в Web of Science, можна подивитися в Master Journal List на порталі Intellectual Property & Science компанії «Thomson Reuters». Для цього виберіть потрібну Вам базу даних (по Web of Science їх три: Arts & Humanities Citation Index®Science Citation Index Expanded ™Social Sciences Citation Index®). Зайшовши в конкретну БД, можна подивитися повний перелік журналів (посилання View Journal list), список всіх перейменованих журналів (View Journal changes), вибрати пошук журналів за категоріями (View subject category), пошук окремого журналу за назвою, частини назви або ISSN (Search).

Порядок реєстрації у міжнародній наукометричній базі Web of Science

Звертаємо Вашу увагу! При поданні публікації, місцем роботи автора повинен бути вказаний Полтавський університет економіки і торгівлі (Poltava University of Economics and Trade).

Technical Sciences

Науковий вісник PUET: Technical Sciences

«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

http://puet.poltava.ua/index.php/technical

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року

ISSN друкованої версії журналу: 2518-7171

Index Copernicus: Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series “Technical Sciences”

Галузь науки: технічні.

Спеціальності: 181 – Харчові технології; 182 – Технології легкої промисловості; 183 – Технології захисту навколишнього середовища.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки» КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

 

ДИВИТИСЬ ЖУРНАЛ
Economic Sciences

Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ДИВИТИСЬ ЖУРНАЛ