Eng

Дистанційне навчання

Головний центр дистанційного навчання створено на базі відділу заочно-дистанційного навчання заочного факультету у січні 2012 р. Його діяльність спрямована на впровадження дистанційної форми навчання та розвиток дистанційних технологій у денній та заочній формах навчання. У своїй діяльності ГЦДН керується: Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 вересня 2011 року № 1064 «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; діючим в Україні Положенням про дистанційне навчання (2004 р.), Програмою проведення експерименту з дистанційного навчання на базі локальних центрів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», наказами ректора та постановами вченої ради університету з питань дистанційного навчання.

До складу організаційної структури ГЦДН входять:

 • Сектор розробки електронних засобів навчання
 • Білгород-Дністровський локальний центр дистанційного навчання
 • Житомирський локальний центр дистанційного навчання
 • Кропивницький локальний центр дистанційного навчання
 • Миколаївський локальний центр дистанційного навчання
 • Новомосковський локальний центр дистанційного навчання
 • Сумський локальний центр дистанційного навчання
 • Харківський локальний центр дистанційного навчання
 • Херсонський локальний центр дистанційного навчання
 • Черкаський локальний центр дистанційного навчання
 • Чернігівський локальний центр дистанційного навчання

2012-го року здійснено перший набір на навчання студентів за заочно-дистанційною формою. Її обрали понад 1 тис. абітурієнтів університету.