Eng

Етика та управління конфліктами

Ректор ПУЕТ
Олексій НЕСТУЛЯ

Запобігання конфліктним ситуаціям

 • створюється сприятливе соціально-психологічне середовище
 • проводяться інформаційно-просвітницькі заходи для всіх можливих учасників конфліктних ситуацій
 • дотримуються підходу студентоцентрованого навчання
 • проводяться формальні та неформальні зустрічі здобувачів з ректором, проректорами, директорами інститутів, деканами факультетів, кураторами академічних груп, омбудсменом тощо
 • дотримуються етики ділового спілкування
 • дотримуються принципів корпоративної культури, демократичності та соціальної справедливості
 • дотримуються принципів гласності шляхом щорічного проведення конференції трудового колективу, постійного інформування трудового колективу про цілі та результати діяльності на сайті університету

Звернення щодо вирішення конфліктної ситуації

Звернення / Скарга повинно містити:

 • Відомості про скаржника (ПІБ, адреса проживання, телефон)
 • Опис предмету конфлікту (коли, обставини, учасники)
 • Докази
 • Дата та підпис

Звернення потрібно надсилати на E-mail rector@puet.edu.ua

Процедура врегулювання конфліктних ситуацій

Подається скарга:

 • Письмово
 • Усно
 • Електронним листом

Проводиться:

 • Розгляд скарги, предмету конфлікту, доказів, додаткових матеріалів та  результатів попереднього врегулювання
 • Засідання
 • Прийняття рішення

Правила вирішення конфліктних ситуацій у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Документи

Положення про Правила вирішення конфліктних ситуацій у Полтавському університеті економіки і торгівлі