Eng

Стратегія інтернаціоналізації

Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) є міжнародне співробітництво.

Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Стратегії розвитку Полтавського університет економіки і торгівлі на 2023-2027 рр. та Стратегії інтернаціоналізації Полтавського університет економіки і торгівлі на 2023-2027 рр..

Нагороди:

  • диплом лауреата конкурсу І ступеня та золоту медаль в номінації «Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці» у рамках П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»;
  • диплом лауреата конкурсу І ступеня та золоту медаль в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури» у рамках Восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» та Четвертої міжнародної виставки закордонних навчальних закладів «World Edu»;
  • диплом лауреата конкурсу І ступеня та золоту медаль в номінації «Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів» у рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017».

Головна мета діяльності Міжнародного науково-освітнього центру (МНОЦ) ПУЕТ спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу Університету, підтримку та розвиток закордонних відносин у освітньо-наукових, соціальних та  культурних сферах.

Основні завдання колективу МНОЦ:

  • розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв’язків із закладами вищої освіти, науковими, культурними та іншими установами, бізнес-структурами закордонних країн;
  • участь у міжнародних проєктах і програмах;
  • проведення на базі Університету міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, круглих столів;
  • підбір та направлення для проходження навчання, стажування та обміну досвідом за кордоном викладачів, аспірантів і студентів ПУЕТ;
  • запрошення до Університету закордонних фахівців для читання лекцій, надання наукових консультацій, проведення «майстер-класів».