Eng

Мови освітнього процесу

Мовою освітнього процесу є державна мова відповідно до Законів України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про освіту» та «Про вищу освіту». Відповідно до умов реалізації освітньої програми, викладання однієї, кількох або всіх навчальних дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів може здійснюватися англійською мовою або іншою офіційною мовою Європейського Союзу, за умови, що усі здобувачі ВО, які вивчають відповідні дисципліни, володіють цією мовою. Якщо є письмове звернення від одного чи більше здобувачів ВО, Університет забезпечує переклад державною мовою.