Eng

Дистанційна освіта

Що таке ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПУЕТ?

Це вдале та ефективне поєднання сучасних освітніх технологій та методик в освітньому процесі.

Для студентів дистанційні технології відкривають можливості:

 • отримати всебічну систематичну інформаційну та методичну підтримку з боку університету, методистів та викладачів;
 • зручно організувати свій освітній процес та графік навчання;
 • завжди мати можливість навчатися на відстані.

Понад 10 років в університеті студенти навчаються за дистанційними технологіями навчання. Дистанційна освіта рівноцінна класичній університетській освіті, що здійснюється за допомогою засобів Інтернет з використанням середовища дистанційного навчання.

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Нові технології та нові можливості – навчально-технологічні переваги:

 • забезпечення освітнього процесу під час карантину, закордонних стажувань та практик, студентам, які одночасно працюють та навчаються за індивідуальним графіком тощо
 • забезпечення комунікацій студент-викладач у режимах on- та ofline
 • зручне та об’єктивне оцінювання засвоєних знань
 • зручний інтерактивний інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс навчального середовища

Заощадження коштів – мінімізація витрат на навчання:

 • демократична середньоринкова вартість навчання
 • економія за рахунок відсутності витрат на проїзд, проживання, харчування
 • прозорість процесу навчання

Полтавський університет економіки і торгівлі забезпечує розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів в процесі їх освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовку визнаних в Україні та за її межами фахівців- професіоналів нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій

Окрім класичних форм навчання – денної та заочної в ПУЕТ навчають й за дистанційною формою навчання.

Дистанційна форма навчання – сучасна форма надання освітніх послуг, рівноцінна класичній університетській освіті, що здійснюється за допомогою засобів Інтернет з використанням середовища дистанційного навчання.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

Кожен студент має персональну сторінку  на якій відображено:

 • розклад навчальних занять з кожної дисципліни
 • перелік дистанційних курсів (до 18) на навчальний рік
 • навчальні матеріали (лекції, електронні посібники, підручники, презентації, електронну бібліотеку)
 • візуалізація прогресу опрацювання дистанційного курсу, журнал оцінок
 • електронна залікова книжка

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

 • односеместровий (вивчається до 18 дисциплін у навчальному році, завершується складанням заліків та екзаменів)
 • екзаменаційна сесія (складання заліків та екзаменів) проводиться в дистанційному режимі засобами відеоконференції зв’язку
 • присутність студента в Університеті обов’язкова лише при подачі документів та підсумковій атестації (кваліфікаційний екзамен та/або захист дипломної роботи)

Набір здійснюється НА ПІДСТАВІ

 • документа про повну загальну середню освіту та за сертифікатами ЗНО (2019, 2020, 2021 та 2022 років)
 • диплому молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра/фахового молодшого бакалавра (скорочений термін навчання)
 • диплому бакалавра/спеціаліста/магістра

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ОРІЄНТОВАНО на студентів:

 • які живуть далеко від ВНЗ
 • навчаються і працюють одночасно
 • одночасно здобувають освіту за двома спеціальностями у різних університетах України
 • з обмеженими фізичними можливостями
мапа Дистанційної освіти