Eng

Політика щодо повідомлення про дискримінацію

Полтавський університет економіки і торгівлі (далі – ПУЕТ) прагне сприяти безпечному, інклюзивному та шанобливому середовищу для всіх членів своєї громади. Дискримінація в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, за расовою, етнічною приналежністю, статтю, сексуальною орієнтацією, релігією, обмеженими можливостями, віком або соціально-економічним статусом, суворо заборонена. Ця політика окреслює процедури повідомлення про випадки дискримінації, забезпечення швидкого та належного реагування та сприяння культурі поваги та різноманітності в кампусі.

Масштаб:

Ця політика застосовується до всіх студентів, викладачів, співробітників, адміністраторів та відвідувачів ПУЕТ, незалежно від їх приналежності чи ролі в установі.

Заборонена поведінка:

Дискримінаційна поведінка включає, але не обмежується:

 1. Усні, письмові або електронні образи чи образи на основі захищених характеристик особистості.
 2. Відмова у доступі до освітніх можливостей або можливостей працевлаштування через захищені характеристики особистості.
 3. Створення ворожого або залякуючого середовища на основі захищених характеристик особистості.
 4. Помста особам, які повідомляють про дискримінацію або беруть участь у відповідних розслідуваннях.

Процедури звітності:

 1. Пряме спілкування: Будь-якій особі, яка вважає, що вона зазнала або стала свідком дискримінації, рекомендується звернутися з цим питанням безпосередньо до особи, яка, на її думку, вчинила такі дії. Такий підхід може сприяти порозумінню та вирішенню на ранній стадії.
 2. Звітування перед адміністрацією університету: Якщо пряме спілкування неефективне або неможливе, особам рекомендується повідомляти про інциденти в такі органи:
  • Студенти: куратору / завідувачу кафедри / директору інституту / студентському омбудсмену.
  • Викладачі та співробітники: До відділу кадрів або безпосереднього керівника структурного підрозділу.
  • Відвідувачі: до адміністрації університету або будь-якого наявного персоналу університету.
 3. Анонімне повідомлення: Будуть створені механізми анонімного повідомлення, такі як спеціальна онлайн-форма або гаряча лінія, щоб люди могли повідомляти про інциденти конфіденційно.

Розслідування та реагування:

 1. Початкова оцінка: Після отримання повідомлення про дискримінацію відповідний орган влади проведе первинну оцінку для визначення характеру та тяжкості інциденту.
 2. Дослідження: Якщо буде визнано за необхідне, офіційне розслідування буде проведено неупередженим слідчим або створено комісією. Усім залученим сторонам буде надана належна правова процедура та справедлива можливість представити свої перспективи.
 3. Резолюція: Після завершення розслідування будуть вжиті відповідні заходи, які можуть включати, але не обмежуються консультуванням, дисциплінарними заходами або іншими засобами правового захисту, спрямованими на запобігання подальшим інцидентам.

Конфіденційність та непереслідування:

Усі повідомлення про дискримінацію розглядатимуться делікатно та обачно, а інформація надаватиметься лише на основі принципу службової необхідності. Помста особам, які повідомляють про дискримінацію або беруть участь у розслідуваннях, суворо заборонена і буде піддана дисциплінарним стягненням.

Обізнаність та профілактика:

ПУЕТ прагне сприяти обізнаності та запобіганню дискримінації за допомогою освітніх програм, семінарів, тренінгів, виховних заходів, які сприяють культурі поваги, інклюзивності та різноманітності.

Ця політика буде періодично переглядатися та оновлюватися, якщо це необхідно, щоб забезпечити її ефективність та відповідність вимогам законодавства та найкращим практикам.