Eng

Військова підготовка офіцерів запасу

На військову підготовку можуть вступати громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (студенти всіх форм навчання, в тому числі 4–5 курсів, випускники ЗВО. Збільшено граничний вік для вступників – на військову підготовку можуть залучатися громадяни України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.

Переваги:

 • Перспектива подальшого працевлаштування у:
  • Збройних Силах України
  • Органах Міністерства внутрішніх справ України
  • Державній службі України з надзвичайних ситуацій
  • Службі безпеки України
  • Державній прикордонній службі України
  • Державній фіскальній службі тощо
  • Отримання додаткової спеціальності та професії.
 • Підвищення рівня особистої компетентності й забезпечення позитивного ставлення роботодавців будь-якої галузі.

Особливості навчання

Конкурсний відбір на військову підготовку включає наступні вступні випробування:

 • Допризовна підготовка

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки проводиться тестова перевірка. На тестування виносяться питання шкільного загальноосвітнього курсу допризовної підготовки. Максимальна сумарна кількість балів – 200.

 • Рекомендована література для підготовки до тестування:
  • підручник «Допризовна підготовка» 10-11 клас
  • статути Збройних Сил України
 • Професійно-психологічний відбір

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає в себе оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як «пройшов психологічний відбір» або «не пройшов психологічний відбір».

 • Фізична підготовка

Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після медичного обстеження. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Залік складається з 3-х вправ відповідно до Настанови з фізичної підготовки, затвердженої наказом Міністра оборони України від 30.12.2009 № 685.

Для отримання заліку з фізичної підготовки кандидату необхідно з кожної вправи отримати позитивну оцінку:

 • юнаки:
  • підтягування на перекладині (тестування сили, не менше 7 разів)
  • біг на 100 метрів (тестування спритності, не більше 16,2 секунди)
  • біг на 1000 метрів (тестування витривалості, не більше 4 хвилин 30 секунд)
 • дівчата:
  • комплексна силова вправа (тестування сили, не менше 28 разів за 1 хвилину)
  • біг на 100 метрів (тестування спритності, не більше 18,8 секунди)
  • біг на 1000 метрів (тестування витривалості, не більше 5 хвилин 15 секунд)

Результат випробування – «залік» або «незалік».

Тривалість навчання

 • 2 роки.

Перелік необхідних документів для вступу на військову підготовку

 • заява:
  • студенти, які здобувають освітній ступінь вищої освіти ”бакалавр” – на ім’я декана факультету цивільного вищого навчального закладу
  • громадяни, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра – на ім’я декана факультету підготовки офіцерів запасу
 • копії (на окремих аркушах формату А4):
  • паспорту громадянина України (на лицьовому боці аркуша – 1-а та 2-а сторінки; на зворотному боці – сторінка з пропискою)
  • картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний код)
  • приписного свідоцтва або військового квитка (для осіб чоловічої статі)
  • диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра)

Особам жіночої статі, а також юнакам, які не мають у приписному свідоцтві відмітки про придатність до військової служби, необхідно отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Довідку про результати проходження комісії потрібно надати не пізніше 30 квітня 2023 року. Випускникам технікумів та коледжів не пізніше 1 вересня 2023 року.

Наша адреса: вул. Івана Банка 5, м. Полтава, 36003
Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів  ПУЕТ каб.№8
Тел.: 0955422445
E-mail: mipk@puet.edu.uamipk.puet@gmail.com
Сайт: http://mipk.puet.edu.ua/military.php