Eng
Проректор з адміністративно-господарської роботи
відмінник освіти України

Соколенко Наталія Миколаївна

гуртожиток № 4, Кім. 1 agr@puet.edu.ua

Основні напрямки роботи:

 • Забезпечує реалізацію Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки в частині своїх повноважень.
 • Вирішує питання організації та управління господарською діяльністю університету.
 • Готує пропозиції щодо укладення господарських та інших угод. Готує до укладання господарські договори, а також документи на оплату матеріальних та інших цінностей, виконаних обсягів робіт.
 • Визначає компетенцію і затверджує посадові інструкції керівників підрозділів, головних спеціалістів та робітників адміністративно-господарської частини.
 • Визначає обсяги коштів на проведення ремонтів та придбання основних фондів і матеріалів і подає їх ректору.
 • Погоджує інструкції з техніки безпеки та протипожежної охорони на основі діючих нормативних документів.
 • Видає розпорядження і дає вказівки, обов’язкові для підрозділів та працівників, які йому підпорядковані.
 • Забезпечує функціонування студентських гуртожитків, навчально-адміністративного корпусу, гаража та інших підрозділів, що підпорядковані адміністративно-господарській частині.
 • Планує і організує роботу з проведення поточного і капітального ремонтів в усіх підрозділах університету.
 • Організовує забезпечення навчальних приміщень, лабораторій і кабінетів обладнанням, інвентарем і матеріалами.
 • Працює в комісії зі списання основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів як голова комісії.
 • Разом із студентськими радами гуртожитків, зав. гуртожитками забезпечує поселення студентів і додержання паспортного режиму.
 • Здійснює особистий прийом працівників, студентів і аспірантів, розглядає листи, заяви та скарги з питань адміністративно-господарської роботи.
 • Забезпечує охорону об’єктів університету і додержання встановленого пропускного режиму в навчально-адміністративному корпусі і студентських гуртожитках університету.
 • Приймає участь у розробці комплексних заходів з охорони праці.
 • Проректор з адміністративно-господарської роботи в межах своїх функціональних обов’язків організує, координує і контролює роботу:
 • господарської частини;
 • підрозділу цивільного захисту;
 • відділу експлуатації будівель і споруд;
 • відділу теплоенергетики;
 • відділу матеріально-технічного постачання;
 • сектору охорони праці;
 • відділу охорони;
 • служби коменданта навчального корпусу;
 • служби головного енергетика;
 • студентського містечка;
 • транспортного відділу.

Проректор з адміністративно-господарської роботи очолює:

 • комісію зі списання матеріальних цінностей.

Проректор з адміністративно-господарської роботи є членом:

 • вченої ради університету;
 • ректорату.