Eng

104

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики»

Додати в гугл календар
Дата проведення: 10.05.2023 - 11.05.2023

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) запрошує Вас до участі у IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики», яка відбудеться 10-11 травня 2023 року.

Мета конференції – визначення та обґрунтування сучасних напрямів розвитку обліку, аналізу, аудиту, оподаткування та публічних закупівель в умовах сучасних викликів.

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів закладів освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, а також фахівців, які цікавляться проблемами розвитку управління, обліку, контролю, аналізу, оподаткування та публічних закупівель.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Сучасні вектори розвитку системи бухгалтерського обліку: теоретичний аспект.
  2. Стан та вдосконалення методики обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в контексті концепції сталого розвитку.
  3. Звітність підприємства як ресурс, що забезпечує якість прийняття рішень.
  4. Теорія, методологія та практика аудиту та контролю в умовах глобальних викликів.
  5. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій.
  6. Проблеми формування компетенцій сучасного фахівця в умовах викликів цифрової економіки.
  7. Публічні закупівлі в Україні: стан, проблеми та напрями удосконалення.

Інформаційний лист

Information Letter

13
Дата проведення: 04.12.2023 - 04.12.2023
174
Дата проведення: 29.11.2023 - 29.11.2023
26
Дата проведення: 29.11.2023 - 29.11.2023
28
Дата проведення: 28.11.2023 - 28.11.2023
33
Дата проведення: 22.11.2023 - 22.11.2023
21
Дата проведення: 24.11.2023 - 24.11.2023
42
Дата проведення: 16.11.2023 - 16.11.2023
36
Дата проведення: 17.11.2023 - 17.11.2023
33
Дата проведення: 16.11.2023 - 16.11.2023
БІЛЬШЕ АНОНСІВ