Eng

Педагогіки та суспільних наук

Петренко Ірина Миколаївна
Завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук
Петренко Ірина Миколаївна
Дізнатись більше
Нестуля Світлана Іванівна
Доктор педагогічних наук, доцент, професор
Нестуля Світлана Іванівна
Кандидат педагогічних наук
Матвієнко Юрій Сергійович
Кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідувачки кафедри
Тодорова Ірина Степанівна
Кандидат педагогічних наук, доцент
Шара Світлана Олексіївна
Кандидат філологічних наук, доцент
Сарапин Віта Василівна
Кандидат філософських наук, доцент
Усанов Ігор Вікторович
Старший викладач, кандидат філософських наук
Пивоварська Ксенія Сергіївна
Старший лаборант
Тетко Тетяна Іванівна

Контакти

Телефон (0532) 509-169
Посилання http://www.culture.puet.edu.ua
Кабінет Педагогіки та суспільних наук

Кафедра педагогіки та суспільних наук в університеті має давні традиції навчання і виховання студентської молоді. У її сучасному вигляді дружній колектив постав після злиття у 2015 році двох кафедр – Кафедри філософії та політології та Кафедри педагогіки, культурології та історії.

Кафедра педагогіки та суспільних наук завжди йшла у ногу з часом і орієнтувалася на потреби ринку освітніх послуг, і тому відкрила з 1 вересня 2011 року набір з підготовки фахівців за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи») освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у тому числі для студентів ПУЕТ, що бажають будувати кар’єру викладача у рідному внз та науково-педагогічних працівників коледжів і технікумів, що не мають педагогічної освіти. Тривалість навчання – 1,5 роки, практикується навчання за індивідуальним графіком та дистанційні форми навчання. Випускники отримують державний диплом за ступенем магістра педагогіки і кваліфікацію «викладач вищих навчальних закладів».

Кафедра педагогіки та суспільних наук як складова компоненту цілісної освітньої системи університету покликана забезпечувати реалізацію місії ПУЕТ, а саме розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності; підготовку визнаних в Україні та за її межами фахівців нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, туризму, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій. Усвідомлюючи неможливість досягнення визначеного ідеалу без глибокої гуманітарної освіти та виховання, можна визначити основні завдання та напрями діяльності кафедри, спрямовані на досягнення поставленої мети – надання студентам гуманітарних знань, пов’язаних з їх професійною підготовкою.”

Кафедра педагогіки та суспільних наук пропонує для науково-педагогічних працівників, що ведуть наукові дослідження і прагнуть захистити кандидатські і докторські дисертації, освітню програму підготовки доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Традиційно кафедра проводить системні авторські курси підвищення кваліфікації викладачів на базі навчального закладу згідно державної ліцензії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» з проблематики «Сучасні технології навчання», «Методика викладання дисциплін у вищій школі» тощо.

Кафедра педагогіки та суспільних наук, окрім глибокої гуманітарної підготовки студентів, проводить активно виховну роботу. Форми цієї роботи різноманітні (екскурсії, відвідання театру, концертів, виставок, вернісажей, залучення студентів до волонтерського руху). Цим самим студентська молодь долучаються до кращих надбань культури і мистецтва, формує свідомо-патріотичний світогляд. Кафедрою також проводяться різноманітні круглі столи, конференції, диспути, що сприяє формуванню у студентів критичного мислення, вміння аналізувати інформацію, розширює кругозір, формує навички майбутньої професії.

http://sport.puet.edu.ua

Здоров’я — безцінне надбання не тільки кожної людини, але і всього суспільства. Добре здоров’я, що розумно зберігається і зміцнюється самою людиною, забезпечує їй довге й активне життя.

Заняття фізичною культурою і спортом в нашому університеті проводяться не тільки для зміцнення здоров’я, всебічного розвитку і спортивного вдосконалення, а й з метою оволодіння навичками професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутньої виробничої діяльності, а також формування потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.

Для цього в університеті створена сучасна матеріально-технічна база, яка є однією з найкращих у Полтавському регіоні. Ми маємо два спортивних комплекса, в яких розташовано:

– 5 фітнес студій;
– 2 тренажерних зали;
– спортивний зал для занять боксом;
– зал для греко-римської боротьби;
– спортивна зала для ігрових видів спорту;
– столи для настільного тенісу;
– більярд.

Університет має відкритий майданчик з вуличними тренажерами для занять загально-фізичної підготовки, футбольне поле зі штучним покриттям, майданчик для занять стріт-болом.

В університеті діють секції з видів спорту:

– футбол;
– волейбол (чоловіки, жінки);
– баскетбол  (чоловіки, жінки);
– легка атлетика;
– настільний теніс;
– бокс;
– греко-римська боротьба;
– спортивні танці;

Збірні команди з видів спорту представляють університет на міських, обласних, всеукраїнських  та міжнародних змаганнях.

Магістратура

1. Дидактичні системи у вищій школі Шара С.О.
2. Методика викладання у вищій школі Петренко І.М.
3. Педагогіка і психологія Тодорова І.С.
4. Педагогічна майстерність викладача вищої школи Шара С.О.
5. Проектування професійної підготовки та діяльності фахівця Петренко І.М.
6. Управління вищим навчальним закладом

Петренко І.М.

7. Інноваційні технології у вищій школі

Петренко І.М.

8. Планування й організація навчального процесу у вищій школі

Петренко І.М.

9. Системний підхід у вищій школі

Петренко І.М.

10. Методологія та логіка наукових досліджень Петренко І.М.
11. Педагогіка вищої школи Шара С.О.
12. Педагогічний контроль в системі освіти Петренко І.М.
13. Цифровізація педагогічного процесу у вищій школі Шара С.О.
14. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі Шара С.О.
15. Академічне письмо Сарапин В.В.

Бакалаврат

1. Історія та культура України

Петренко І.М.

2. Історія українського державотворення Петренко І.М.
3 Історія торгівлі.

Петренко І.М.

4. Історія торгівлі та підприємництва в Україні Петренко І.М.
5. Історія мистецтв Петренко І.М.
6. Риторика Сарапин В.В.
7. Українська мова (за професійним спрямуванням) Сарапин В.В.
8 Етика і психологія ділового спілкування Тодорова І.С.
9. Педагогіка і психологія Тодорова І.С.
10. Педагогічна та професійна психологія Тодорова І.С.
11. Психологія і педагогіка

Тодорова І.С.

12. Соціологія та основи прикладних досліджень

Пивоварська К.С.

13. Філософія

Усанов І.В.

14. Філософія кіно і видовищ

Усанов І.В.

15. Професійна етика в системі публічних закупівель

Сарапин В.В.

16. Основи гендерної рівності

Усанов І.В.

17. Теорія аргументації

Усанов І.В.

18. Етика спілкування та комунікативних практик

Усанов І.В.

19. Віртуалістика

Пивоварська К.С.

20. Фізичне виховання

Симоненко Н.О.,
Васецький І.А.

Графік консультацій  науково-педагогічного персоналу
кафедри педагогіки та суспільних наук у дистанційному режимі
у 1 семестрі 2022-2023 н.р.

Консультації проводяться онлайн кожної суботи
(середовище відео конфернцій  BigBlueButton за сегментом відповідної навчальної дисципліни)

ПІБ

Електронна адреса

Назва навчальної дисципліни

Час проведення

1.

Петренко Ірина Миколаївна
Завідувач кафедри, професор, д.і.н.

poonsku@ukr.net

Історія та культура України
Історія українського державотворення
Історія торгівлі
Історія мистецтв
Методика викладання у вищій школі
Проектування професійної підготовки та діяльності фахівця
Управління вищим навчальним закладом
Інноваційні технології у вищій школі
Системний підхід у вищій школі
Методологія та логіка наукових досліджень

11.00
2.

Нестуля Світлана Іванівна, професор, д.іп.н.

snestulya@gmail.com

Кваліфікаційна робота

11.00
3.

Матвієнко Юрій Сергійович
доцент, к.п.н.

wasilews2009@gmail.com

Технології освітньої робототехніки
Програмування кіберфізичних пристроїв
3D графіка та моделювання
Теорія і методика навчання робототехніці
Креативне програмування та методика його викладання

11.00
4.

Сарапин Віта Василівна
доцент, к.філолог.н

sarapin_v@ukr.net

Академічне письмо
Риторика
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Професійна етика в системі публічних закупівель

11.00
5.

Тодорова Ірина Степанівна
доцент, к.психол.н

todoro@meta.ua

Педагогічна та професійна психологія
Практична психологія в ГРБ

11.00
6.

Усанов Ігор Вікторович
доцент, к.ф.н

pochta.usanov@gmail.com

Філософія науки і методи наукових досліджень
Теорія аргументації та комунікативні практики
Філософія кіно і культура видовища
Філософія

11.00
7.

Шара Світлана Олексіївна
доцент, к.п.н

sv.shara.puet@gmail.com

Педагогіка вищої школи
Проєктно-дослідна діяльність
Цифровізація науково-професійного простору
Дидактичні системи у вищій школі
Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі

11.00
8.

Пивоварська Ксенія Сергіївна
старший викладач, к.ф.н

lumpen@meta.ua

Віртуалістика
Соціологія та основи прикладних досліджень

11.00
9.

Симоненко Наталія Олександрівна, старший викладач

ntldem40@gmail.com

Фізичне виховання
Оздоровчий фітнес

11.00
10.

Васецький Ігор Анатолійович
старший викладач

wia72@ukr.net

Фізичне виховання
Спортивні ігри

11.00

Тематичні новини

КРУГЛИЙ СТІЛ «ДОЛАЄМО НАСИЛЬСТВО РАЗОМ» ДО МІЖНАРОДНОЇ АКЦІЇ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

Психологічна служба ПУЕТ 29 листопада разом зі студентами першого та другого курсів провела обговорення проблеми насильства, його чинників, проявів, наслідків та шляхів попередження. Круглий стіл у форматі онлайн на тему «Долаємо насильство разом», був приурочений до Міжнародної акції «16 днів проти насильства», яка з 1991 року проводиться щорічно у період з 25 листопада по 10 […]

45

ХІХ Універсіада Полтавщини з волейболу

З 02 по 10 жовтня 2023 р.  на спортивній базі Полтавського державного аграрного університету відбулися змагання ХІХ Універсіади Полтавщини з волейболу серед жіночих команд закладів вищої освіти  ІІІ – ІV рівнів акредитації. За підсумками змагань збірна команда Полтавський університет економіки і торгівлі посіла VІ місце. Склад команди: 1. Заєць Альбіна – ПР б – 22 […]

58

Відбудуться змагання ХІХ Універсіади Полтавщини з волейболу

З 16 – 20 жовтня  2023 р.  відбудуться змагання ХІХ Універсіади Полтавщини з волейболу  серед жіночих команд ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації на спортивній базі Полтавського державного аграрного університету м. Полтави (вул. Сковороди 1/3) Збірна команда Полтавський університет економіки і торгівлі змагатиметься у складі: 1. Заєць Альбіна – ПР б – 22 2. Зубахіна […]

64

Відбулися змагання ХІХ Універсіади Полтавщини з міні-футболу

З 02 по 10 жовтня 2023 р.  на спортивній базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулися змагання ХІХ Універсіади Полтавщини з міні-футболу  серед команд закладів вищої освіти  ІІІ – ІV рівнів акредитації. За підсумками змагань збірна команда Полтавський університет економіки і торгівлі посіла V місце. Склад команди: 1. Білокіз Максим – М б […]

61

Відбувся Чемпіонат Полтавської області з боксу

З 4 – 7 жовтня 2023 року відбувся Чемпіонат Полтавської області з боксу. За підсумками змагань студент групи ХТ РТ б – 11 – Овсієнко Владислав посів І місце. Вітаємо з перемогою! Уклінно дякуємо Збройним Силам України за надану можливість залучатися студентам до студентського спорту та здорового способу життя!!!

64

Візит до Музею історії університету

4 жовтня 2023 року студенти І курсу, групи МЕН б-11, ФІЛ б-11, МЕН БА б-11 відвідали Музей історії ПУЕТ. Екскурсію провели д.і.н., проф., звідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Ірина Петренко та к.е.н, доц., завідувач Музею Мирослав Аліман. Студенти ознайомилися з основними віхами історії закладу вищої освіти, оглянули експонати та наукові праці викладачів ПУЕТ. Свої […]

89

Відбудуться змагання ХІХ Універсіади Полтавщини з міні-футболу

02 – 05, 09 вересня 2023 р.  на спортивній базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  (проспект Першотравневий, 24), м. Полтава відбудуться змагання ХІХ Універсіади Полтавщини з міні-футболу  серед команд закладів вищої освіти  ІІІ – ІV рівнів акредитації. Збірна команда Полтавський університет економіки і торгівлі бере участь у такому складі: 1. Білокіз Максим – […]

54

Чемпіонат Полтавської області з боксу

З 4 – 7 жовтня 2023 року відбудеться Чемпіонат Полтавської області з боксу  (центр боксу «Save Will», м. Полтава) в якому буде приймати участь  Овсієнко Владислав – студент групи ХТ РТ б – 11, (КМС),  Полтавський університет економіки і торгівлі. Бажаємо успіхів у боротьбі!

86
БІЛЬШЕ НОВИН