Eng
Завідувачка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
д. с.-г. н., професор

Бірта Габріелла Олександрівна