Eng
Бородай Анжела Борисівна
Кандидат ветеринарних наук, доцент

Бородай Анжела Борисівна

Працює в ПУЕТ з 2007 р. 

Науковий профіль:

Наукова проблема: Використання фруктової сировини як джерела органічних кислот в технології харчових продуктів

Галузь наукових інтересів: Визначення показників якості та безпеки харчових продуктів

Кількість видань:

  • наукових статей і тез – 83
  • публікація в міжнародних виданнях (Scopus) – 1
  • методичних рекомендацій – 34
  • патентів – 7
  • дистанційних курсів – 5

«Мікробіологія харчових виробництв» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр, молодший бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=

«Загальна мікробіологія і вірусологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 Біотехнологія та біоінженерія ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?i

«Культура харчування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр, молодший бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id

«Культура гостинності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр, молодший бакалавр
вибіркова дисципліна 
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?

«Організація виставкової діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=155