Eng
Флока Людмила Валеріївна
Доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Флока Людмила Валеріївна

Працює в ПУЕТ з 2010 р.

Науковий профіль:

Дисципліни: «Загальна біологія», «Біологія клітини», «Біоетика», «Генетика», «Загальна біотехнологія», «Біотехнологія культур клітин і тканин»,  «Біотехнології навколишнього середовища», «Фармакогнозія», «Органічне виробництво та еко-продукти», «Еко- та ГМО-продукти», «Експертний консалтинг», «Технології упакування товарів і тара».

У науковому та навчально-методичному доробку статті та тези, колективні монографії, патенти, навчально-методичні посібники та рекомендації, дистанційні курси. Загальна кількість опублікованих робіт – більше 100.

Керівник наукового студентського гуртка «Біотехнолог», куратор академічних груп.

Підвищення кваліфікації та стажування:

  • 02.05.2019 р. – 03.06.2019 р. – стажування в Інституті свинарства та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (посвідчення № 0144 від 03.06.2019р.);
  • 02.09.2019 р. – 02.10.2019 р. – на базі кафедри біотехнології ім. академіка Ф.І.Осташка Харківської державної зооветеринарної академії за темою «Сучасні досягнення промислової, екологічної, клітинної і молекулярної біотехнології та удосконалення біотехнологічних методів відтворення тварин» (посвідчення №1 від 02.10.2019 р.);
  • 13.01.2020 р. – 26.01.2020 р. – пройшла програму науково-педагогічного підвищення кваліфікації (стажування) «Організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій та наукової роботи» в навчальному закладі «Центр освітнього консалтингу», Краків, Польща, 108 год. (сертифікат  KRA 2000112 від 27.01.2020р.);
  • 20.05.2022 р. – 20.06.2022 р. – в Інституті свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України (посвідчення № 0171 від 20.06.2022р.).
  • 08.08.2022 р. – 12.09.2022 р. у ТОВ «Агроцентр 2017» (посвідчення № 022 від 12.09.2022 р.).
  • 24.10.2022 р. – 16.12.2022 р. – на кафедрі біології продуктивності тварин ім. академіка О.В.Квасницького Полтавського державного аграрного університету за темою «Розвиток професійних компетентностей та ефективність викладання навчальних дисциплін біотехнологічного спрямування» (сертифікат № 045/22 від 19.12.2022р.)