Eng
Гасій Олена Володимирівна
Директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к.е.н., доцент
кандидат економічних наук, доцент

Гасій Олена Володимирівна

Кабінет: 203 vuod@puet.edu.ua

Науковий профіль:

Працює в ПУЕТ з 2007 року.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіональна банківська система та механізм її функціонування» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Автор понад 80 наукових та науково-методичних робіт. Постійний учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

З 2021 р. – експерт з акредитаційної експертизи у сфері вищої освіти  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Пройшла міжнародне професійне підвищення кваліфікації/стажування:

  • программа «Finance, Banking and Insurance» (Польща, 2017 рік),  
  • програма «Підвищення ефективності університетської освіти і наукових досліджень в рамках взаємодії національних освітніх систем», (Молдова, 2019 рік);
  • організації та менеджменту щодо професійних студентських стажувань відповідно до двосторонньої угоди між компанією «Internobmen LTD», та ПУЕТ (м. Варна, республіка Болгарія, 2019 рік);
  • «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» (сертифікат № 477, 15 липня 2021 р.)
  • учасник програми Європейського Союзу Erasmus+  KA107 у Шяуляйському державному університеті прикладних наук (м. Шяуляй, Литва) (2022р.)
  • учасник програми Європейського Союзу – ERASMUS+ рівня KA1 «Академічна мобільність» у Sabahattin Zaim University (м.Istanbul, Туреччина) (2023 р.).