Eng
Глущенко Юлія Анатоліївна
Доцент, кандидат економічних наук

Глущенко Юлія Анатоліївна

Працює в ПУЕТ з 2024 р.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування місцевих бюджетів в Україні» за спеціальністю  08.04.01 – фінанси, грошовий обіг  і кредит.

З 2012 по 2015 р. навчалася в докторантурі НАДУ при Презентові України.  

Співавтор трьох монографій: «Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects» (Austria, 2020), «Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Issue 2» (Prague, 2020), «Education, science, research during martial law» (Latvia, 2022»), та двох навчальних посібників «Ресурсний потенціал регіону», «Фінансовий менеджмент у банку».

Автор навчальних посібників та дистанційних курсів з навчальних дисциплін: «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Банківська система», «Фінансовий менеджмент у банку» «Фінанси зарубіжних корпорацій». Здійснює опонування на захисті кандидатських дисертацій.  Веде плідну наукову діяльність, має понад 90 наукових праць. Має  5 авторських свідоцтв на право інтелектуальної власності та досвід фахівця-практика.

З 2018 року є членом ГО Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління.

Пройшла професійне підвищення кваліфікації та стажування: 

  • в Національний університет біоресурсів та природокористування України ННІ післядипломної освіти ( 2014, 2017 рр.).;
  • ПГРУ АТ КБ «Приватбанк» (2021 р.);
  • в Волинський національний університет ім. Лесі Українки (2022 р.);

Здобутки: 

Заслужений працівник культури України