Eng
Горячова Олена Олександрівна
Доцент, кандидат технічних наук

Горячова Олена Олександрівна

Працює в ПУЕТ з 2003 р.

Науковий профіль:

Керує науковим гуртком «Світ товарознавства»

Має 37 наукових та навчально-методичних видань, в тому числі 4 патенти, 4 нормативно-технічні документації на нові види продукції

Теми науково-дослідної роботи: « Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській області», «М’ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів» та  «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства»

Нагороджена:

  • подякою за вагомий внесок у розвиток наукової складової освітньої діяльності університету (2012)
  • подякою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету (2014 р.)