Eng
Гудзь Тетяна Павлівна
Доктор економічних наук, професор кафедри, професор

Гудзь Тетяна Павлівна

Працює в ПУЕТ з 2001 року.

Науковий профіль:

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств» зі спеціальності 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління фінансовою рівновагою підприємства» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Автор понад ста наукових та науково-методичних робіт. Керівник студентського наукового гуртка «Світ фінансів». Має досвід практичної діяльності у сфері діагностики фінансового стану підприємств, їх санації та банкрутства. Викладає навчальні дисципліни: «Фінанси домогосподарств», «Публічні фінанси», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією підприємства».

Сфера наукових інтересів: корпоративні фінанси, діяльність фінансових інституцій, фінанси домогосподарств.