Eng
Доктор технічних наук, професор
гарант освітньої програми «Технології в ресторанному господарстві» за ступенем магістр

Хомич Галина Панасівна

Працює в ПУЕТ з 1989 р.

Науковий профіль:

Керівник наукової школи «Розробка нових ресурсозберігаючих технологій харчових продуктів»

Наукова проблема: Використання дикорослої сировини в технології харчових продуктів

Область наукових інтересів: біохімія дикорослої плодово-ягідної сировини; використання ферментів у харчових технологіях; розробка нових і вдосконалення існуючих технологій переробки дикорослої сировини; удосконалення технології виробництва виноградного соку; технології переробки відходів харчової промисловості в якості біологічно активних добавок в харчових продуктах

Кількість видань:

книг – 1
навчальних посібників – 1
монографій – 3
методичних рекомендацій – 48
наукових статей і тез – 180
публікація в міжнародних виданнях (Scopus) – 5
патентів – 46
дистанційних курсів – 6

Підготовлено кандидатів наук – 4.

Навчальні дисципліни, які викладає:

нормативні

 1. «Інтелектуальна власність» для магістрів спеціальності 181
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1774
 2. «Сучасні дослідження харчової науки», частина 2 для магістрів спеціальності 181
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1799
 3. «Енологія та наука про напої» для бакалаврів спеціальності 241
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2237
 4. «Технологія галузі для бакалаврів» спеціальності 181, ОП «Харчові технології та інженерія»
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2937
 5. «Методи контролю якості продукції в галузі» для бакалаврів спеціальності 181.
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2658

вибіркові

 1. «Енологія та наука про напої» – дисципліна загальноуніверситетського вибору.
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2930
 2. «Екологія і безпека харчових продуктів» – дисципліна загальноуніверситетського вибору.
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2962