Eng
Завідувачка кафедри маркетингу, професор, доктор економічних наук
д. е. н., професор

Карпенко Наталія Володимирівна

Науковий профіль:

Завідувачка кафедри маркетингу, професор, доктор економічних наук.
Гарант освітньої програми «Маркетинг» другого рівня вищої освіти (магістр).
Член Ради Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу».
Керівник громадської організації «Полтавська асоціація маркетингу».
Заступник головного редактора Наукового віснику Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки».
Член редакційної колегії журналу «Маркетинг в Україні».
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Сертифікований тренер з маркетингових досліджень та маркетингового консалтингу.

Провідний викладач та автор професійних курсів маркетингового спрямування: Тренінг: Вступ до фаху, маркетингові дослідження, маркетинговий аналіз, маркетинг підприємств малого бізнесу, маркетинговий консалтинг, маркетингове строатегчне планування, стратегічне управління ринком, маркетинговий менеджмент, бенчмаркінг, маркетингова аналітика, копірайтинг, маркетингові досліддження цифрового ринку.

Міжнародний науково-практичний досвід: стажування у Holyoke Community College у рамках проекту «Learning Community» (м. Массачусетс, США); стажування у Нідерландському інституті маркетингу (NIMA) за напрямом «Розробка навчальних програм маркетингового спрямування» (м. Київ,); стажування в університеті ISMA (м. Рига, Латвія); участь у програмі міжнародної академічної мобільності- Будапештський університет Метрополітан (2023 р.),  м. Будапешт, Угорщина, співпрацює із Німецьким фондом ім. Фрідріха Еберта та очолює Полтавський осередок «Індустріального гендерного комітету з реклами».