Eng
Мілька Алла Іванівна
Завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Кандидат економічних наук, доцент

Мілька Алла Іванівна

Завідувачка  кафедри

Працює на кафедрі з 2000 р.

Має понад 120 наукових і методичних видань

Кандидатська дисертація:
Ефективність соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2016 р.

Пройшла науково-педагогічне стажування, м. Рига (Латвія).

Підвищення кваліфікації в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, м. Київ

Коло наукових інтересів:

  • ефективність соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації
  • проблеми організації та методики обліку і аудиту в державному секторі
  • проблеми екологізації в Україні
  • консолідація фінансової звітності
  • проблеми обліку, аудиту, оподаткування на підприємствах України
  • фінансово-господарський контроль