Eng
Педченко Наталія Сергіївна
Доктор економічних наук, професор кафедри

Педченко Наталія Сергіївна

Науковий профіль:

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному ринку» за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Захистила докторську дисертацію в 2013 р. на тему  «Потенціал розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації при стратегічному управлінні» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Пройшла міжнародні стажування у Katowice School of Economics (Poland), Budapest Metropolitan University (Hungary), West University of Timisoara (Romania), Hellenic Mediterranean University (Greece), у компанії «interobmen LTD», Varna, (Republic of Bulgaria).

Брала участь у робочій групі з управління та реалізації проєкту European Union Erasmus + MHEI-ME (2017-1-MT01-KA203-026960) «Multiple Higher Educational Institutions – Masters in Entrepreneurship – MHEI-ME» (Coordinator – Advenio eAcademy (Malta), що фінансувалося в рамках KA2 Strategic Partnerships.

Тренер грантовому проєкту «Консорціум територіальних громад як запорука сталого розвитку малого та середнього бізнесу», навчання представників МСБ за програмою «Розширення підприємницької діяльності та розвиток експортного потенціалу МСП» та консультант грантового проєкту «Підвищення впливу жінок у розбудові місцевого економічного розвитку, як запорука успішної реалізації гендерної політики м. Полтави».

Брала участь в реалізації проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти.

Входить до складу Методологічно-консультативної ради Укркоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю й до складу колегії Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.

Має 250 опублікованих наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей «Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів», 20 монографій (із них дві – одноосібні), 102 статті у фахових виданнях, 11 наукових праць у збірниках, включених до міжнародних науково-метричних баз Web of Science та Scopus.

Під її керівництвом захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій, ще один аспірант університету готує до захисту свої дослідження.