Eng
Перебийніс Василь Іванович
Доктор економічних наук, професор

Перебийніс Василь Іванович

Науковий профіль:

Академік Академії економічних наук України. Член Правління Спілки економістів України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д44.877.01. Член редакційних колегій журналів „Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі” та „Актуальні проблеми інноваційної економіки”.

Автор навчальних посібників з економіки, менеджменту, маркетингу. Наукові інтереси: логістика, енергетичний менеджмент, маркетинг, соціоекономіка.